Particulars

Tornar
Jubilación

Claus per a una jubilació sense ensurts

Juan Ignacio Ferrer Pretel

Economista i actuari d'assegurances

Cal planificar? En la majoria de les ocasions, una acció planificada té millors resultats que una d'improvisada.

7 Min. de lectura

Sense objectius no hi ha motivació. Aquesta frase tan quotidiana cobra encara més sentit en parlar de la jubilació. Només si tenim clar el que necessitem i el que busquem, emprendrem el camí proactiu de l'estalvi per a la jubilació, combinant la cotització per a la pensió pública amb l'aportació a algun producte d'estalvi de previsió privat que complementi aquesta pensió. Però comencem pel principi.  

 

Què és la jubilació? Per què hi ha tantes "versions" de la jubilació?

 

Bé, jubilar-se no és més que passar de cobrar per la teva feina a cobrar pel que has treballat. És a dir, és rebre una pensió en compensació per la cotització que has realitzat en la teva vida laboral. Aquesta pensió la paga l'Estat, per tant, és pública, i l'accés a ella depèn dels anys cotitzats i de l'import cotitzat durant aquests anys. Lògicament, com més temps i més alta hagi estat la teva cotització, major serà la teva pensió.

 

Actualment, les principals modalitats de jubilació són les següents:

 • Jubilació ordinària: és la modalitat més comuna de jubilació. És el pas del cotitzant d'actiu (treballador) a passiu (pensionista), quan es compleixen els requisits mínims per a l'accés. Ara mateix parlem de 15 anys cotitzats com a mínim i una edat de 65 anys i 6 mesos (pot ser inferior en funció dels anys cotitzats).
 • Jubilació anticipada: té els mateixos efectes econòmics que la jubilació ordinària però s'obté amb una edat inferior a la indicada anteriorment. Pot ser una decisió voluntària, per acumulació d'anys de cotització, o la conseqüència d'un treball ardu o especialment penós.
 • Jubilació flexible: és la incorporació al mercat de treball (tornar a situació d'actiu) un cop assolida de manera efectiva la jubilació (és a dir, estant ja en situació de passiu).
 • Jubilació parcial: es dóna quan un empleat substitueix el seu contracte de treball per un altre a temps parcial. És a dir, de forma simultània, una persona és actiu (treballant a temps parcial) i passiu (cobrant la pensió de jubilació).
 • Jubilació activa: és una opció vigent des de 2013. Possibilita compatibilitzar el 50 % de la pensió de jubilació amb un treball a temps complet o parcial, i per compte propi o aliè. Per optar a aquest tipus de jubilació has d'haver arribat a la jubilació a l'edat ordinària que correspongui així com el 100 % de la base reguladora.
 • Jubilació diferida: És la que es produeix a una edat posterior a la qual hauria correspost al treballador de forma ordinària. Aquest tipus de jubilació està incentivada amb l'increment  de la pensió: entre un 2 i un 4%  addicional per cada any de més cotitzat.

 

I la prejubilació?

 

Aquest concepte no existeix en el sistema de la Seguretat Social. Realment, la prejubilació és un acord entre empresari i empleat pel qual aquest últim cessa en la seva activitat laboral amb l'objectiu d'aconseguir, més endavant, alguna de les modalitats de jubilació existents.

 

I per què& nbsp; caldria pensar amb anticipació a la jubilació?

 

La veritat és que, a falta d'informació addicional, si tots els mesos i tots els anys "et treuen" una part de la nòmina per cotitzar per a la teva pensió, sembla assenyat pensar que, quan et jubilis, aquesta guardiola que s'ha anat formant amb la teva cotització servirà per pagar-te la pensió. No obstant això, cal tenir en compte diversos factors. Vegem per què:

 • Principi de solidaritat entre generacions: a Espanya tenim el que es coneix com un sistema de pensions "de repartiment". Això vol dir que el que cotitzes s'usa per pagar la pensió a les persones ja jubilades; per aquest motiu parlem sempre de solidaritat entre generacions. Per contra, en un sistema de pensions "de capitalització", com el que existeix per exemple a Xile, el que cotitzes es guarda i s'inverteix per cobrar-ho, com a pensió pública individual, després de la jubilació. Tot i això, la majoria dels països desenvolupats compten amb un sistema de repartiment de pensions.
 • L'esperança de vida no para de créixer: l'esperança de vida el 1920 era d'uns 41 anys. Actualment, aquesta esperança s'acosta als 82 anys. És a dir, en tot just 4 generacions gairebé s'ha duplicat l'esperança de vida. No obstant això, l'edat de jubilació, pràcticament, s'ha mantingut intacta al voltant dels 65 anys, la qual cosa ens situa davant el repte de pagar (i cobrar, és clar) unes pensions cada vegada més llargues. Tot i que no és un problema per a les pensions actuals, 
 • La piràmide poblacional: cada vegada hi ha més gent gran i menys gent jove. Per tant, cada vegada hi ha més pensionistes i menys cotitzants (i, recorda, el sistema de pensions es regeix pel principi de solidaritat intergeneracional), de manera que es fa més difícil mantenir l'equilibri entre cobraments i pagaments de la Seguretat Social.
 • El cost de la vida (inflació): la cotització la realitzes, òbviament, en el passat. No obstant això, la pensió la cobres en el futur, motiu pel qual, si descomptem l'efecte de la inflació en les teves cotitzacions, aquestes són encara més baixes que les necessàries per a la teva pensió que, a més, creixerà amb la inflació futura.

 

És necessari pensar anticipadament amb la jubilació?

 

Per tant, cal pensar anticipadament en la jubilació? Podríem fer-nos aquesta altra pregunta: cal planificar? En la majoria de les ocasions, una acció planificada té millors resultats que una altra d'improvisada.

 

Traslladant aquest raonament a la pensió futura, sí podríem parar-nos a rumiar aquest assumpte i valorar la possibilitat de veure les diferents opcions per complementar la futura pensió pública. Actualment, existeixen diferents tipus de productes d'estalvi de previsió social que ajuden l'estalviador a planificar la seva jubilació i que, a més, en moltes ocasions compten amb avantatges fiscals. Alguns dels principals productes d'estalvi específics per a la jubilació són els següents:

 • Pla de pensions. És un producte d'estalvi a llarg termini en el qual el partícip realitza aportacions periòdiques (també pot ser una d'única) que li permeten disposar d'un capital o una renda en el moment de la jubilació (també es pot disposar de forma anticipada del capital en cas d'incapacitat o per algun altre supòsit especial, i en cas de defunció). En els plans de pensions les gestores inverteixen, segons el perfil de risc del client, en renda variable o renda fixa per aconseguir una rendibilitat extra als estalvis dipositats pels partícips. Una de les característiques principals dels plans de pensions és l'avantatge fiscal, ja que les aportacions redueixen la base imposable de l'IRPF, però aquesta qüestió ens ocupa un altre post.
 • Pla individual d'estalvi sistemàtic (PIES). Es tracta d'una assegurança d'estalvi, enfocada a l'estalvi a llarg termini, a través d'aportacions periòdiques (tot i que també poden ser aportacions úniques). Per les seves característiques, el fons acumulat es pot percebre en forma de renda vitalícia. En els PIES, segons el perfil de risc del client, la gestora realitza inversions per aconseguir una rendibilitat extra als estalvis dipositats. El seu avantatge fiscal és la no tributació del rendiment obtingut en el moment de constituir-se la renda vitalícia. La seva principal diferència amb els plans de pensions és que es pot rescatar l'import, acumular-lo o accedir a la renda vitalícia amb anticipació, si bé, en aquests casos, tributaria com una assegurança de vida individual.

 

A més dels assenyalats, hi ha altres productes d'estalvi de previsió social com són els plans de previsió assegurats (PPA) o diferents plans d'estalvi a llarg termini. Com veus, hi ha diferents opcions adaptades a les necessitats, els interessos i la capacitat d'estalvi de cada perfil, en cas que decideixis estalviar per complementar la teva futura pensió pública.

 

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.

Aquesta pàgina es mostra en espanyol.

Tancar