Particulars

Tornar
eficiencia

L'eficiència energètica a l'empresa: una forma d'estalviar i respectar el medi ambient.

Salvador Navarro Reyes

assessor financer

Les actuacions en eficiència energètica són clau per millorar la competitivitat i estalviar en costos en l'empresa, a més de beneficiar la lluita contra el canvi climàtic.

6 Min. de lectura

Millorar l'eficiència energètica s'ha convertit en una de les majors preocupacions del sector empresarial. El consum d'energia és una de les despeses més grans a què ha de fer front una empresa, un aspecte de sobres conegut per tots els que gestionen un negoci, des d'una gran empresa, fins al comerç més petit.

 

A més, l'alt nivell de consum energètic mundial és un dels factors que influeix en el canvi climàtic, un problema que afecta tots els països de tots els continents. Té un impacte negatiu en l'economia i la vida de les persones, les comunitats i els països. En aquest sentit, forma part de la responsabilitat social empresarial que s'apliquin solucions viables per contribuir a fer que els països puguin tenir una activitat econòmica sostenible i més respectuosa amb el medi ambient. 

 

Així, doncs, a més de ser un acte de responsabilitat social de les empreses, avui més que mai, les actuacions en eficiència energètica són clau per millorar la competitivitat i estalviar en costos, que es tradueixen en una millora de la rendibilitat empresarial i, per tant, en una major capacitat d'inversió en nous projectes i en la generació d'ocupació.

 

Sens dubte, el Reial Decret 56/2016, aprovat pel Consell de Ministres i la Directiva Europea 2012/27/UE d'Eficiència Energètica han afavorit l'impuls de mesures dirigides a reduir el consum d'energia i les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. D'aquestes mesures, se'n poden beneficiar els empresaris, i es compleixen així dos objectius ja mencionats:

 • Estalviar en consum d'energia i, per tant, en les despeses de l'empresa.
 • Millorar la política de responsabilitat social de l'empresa, ja que  l'impacte mediambiental de la seva activitat empresarial es veurà reduït considerablement.

 

Una empresa més eficient energèticament

 

Fer més eficient energèticament una empresa es pot aconseguir aplicant diferents mesures que varien segons l'activitat a què es dediqui. Si bé alguns àmbits bàsics en què es pot aconseguir un important estalvi d'energia són els següents:

 • La il·luminació.
 • La climatització.
 • L'aigua calenta sanitària.
 • El consum d'equips i maquinària.

 

Hi ha una qüestió que pot resultar un desavantatge per a moltes empreses, pimes i comerços: aconseguir un consum energètic més eficaç i menys costós requereix una inversió prèvia. Si bé el suport financer específic per fomentar la posada en marxa i l'aplicació de projectes d'eficiència energètica en les empreses ja és una realitat. La major conscienciació del sector empresarial en la necessitat de ser més eficient energèticament, les mesures adoptades per organismes oficials i la implicació d'entitats financeres han suposat que les línies específiques per finançar projectes d'aquest tipus ja es puguin sol·licitar a Espanya.

 

Línia de finançament ICO-IDAE d'eficiència energética

 

En concret, ens referim a la línia de finançament ICO-IDAE d'eficiència energètica, amb la qual es busca fomentar, mitjançant el finançament a llarg termini, inversions productives d'eficiència energètica en els sectors tant industrial i comercial, com en el sector de l'hostaleria. 

 

Aquest finançament es pot sol·licitar directament a les oficines bancàries de les entitats financeres amb les quals l'ICO-IDAE té conveni en vigor, entre elles, Unicaja Banco. L'empresari, comerciant o hoteler presenta una petició a l'oficina bancària i el banc proposa l'aprovació de la petició amb l'aval d'IDEA (Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia) amb càrrec als recursos del Fons Nacional d'Eficiència Energètica. 

 

Amb l'objectiu de finançar els costos necessaris per a la reducció del consum d'energia final i de l'emissió de diòxid de carboni, serà finançable fins al 100% del cost del projecte triat per l'IDAE (IVA o impost anàleg exclòs) amb màxims de finançament per a un mateix projecte d'inversió. 

 

El finançament d'aquests projectes s'articula mitjançant un Préstec Mediació de risc compartit al 50% per l'IDAE,  amb les garanties exigides pel banc, que es pot estructurar a tipus fix o variable en les seves dues modalitats: 

 • Eficiència energètica a pime i gran empresa del sector industrial i comercial, amb finançament màxim de 3 milions d'euros fins a 10 anys amb facilitatsde carència fins a 1 any.
 • Pla Renoved'estalvi i eficiència energètica en hostaleria amb fins a 1,5 milions en 5 anys amb facilitats de carència fins a 1 any.

 

Condicions per al finançament de projectes

 

Els projectes són elegibles a criteri de l'IDAE, que ha de complir determinades condicions per rebre finançament: 

 • Per a eficiència energètica a pime i a gran empresa del sector industrial i comercial: empreses que tinguin la consideració de pime o de gran empresa del sector industrial i comercial, és a dir, autònoms i empreses el CNAE 2009 dels quals es trobi dins el catàleg publicat a www.idae.es 
 • Al Pla Renoved'estalvi i eficiència energètica en hostaleria: persones físiques i jurídiques del sector de l'hostaleria, és a dir, els autònoms i les empreses l'activitat principal dels quals correspongui amb els CNAE 2009  Serveis d'allotjament i  Serveis de menjars i begudes.

 

Les sol·licituds de les operacions de finançament es tramitaran des de qualsevol  oficina de la teva entitat financera (si hi està adscrita). L'oficina comunica a l' IDAE les sol·licituds dels clients i, en un termini de 5 dies naturals, l'IDAE les resol aprovant-les o denegant-les i indica l'import màxim de garantia per a cada sol·licitud.

 

Es consideraran finançables els costos que siguin necessaris per aconseguir reducció del consum d'energia, entre d'altres: 

 • Els costos preparatoris de l'actuació que siguin necessaris per presentar la sol·licitud del  préstec, com poden ser: direcció facultativa, projecte i projectes tècnics, memòries, certificats, etc.
 • Els d'equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries.
 • Els de transport, assistència tècnica i per a l'execució del projecte.
 • Els necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades.

 

Aplicar actuacions dirigides a millorar l'eficiència energètica és, sens dubte, una via encaminada a aconseguir la responsabilitat social de les empreses amb el medi ambient. Un objectiu que va més enllà de l'estalvi de costos al qual també, sens dubte, pot accedir el sector empresarial reduint el seu consum energètic.

 

 

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.

Aquesta pàgina es mostra en espanyol.

Tancar