Tornar

Qui pot sol·licitar la línia ICO COVID-19?

Es podran acollir a la línia d’avals ICO Inversió COVID-19 els autònoms i empreses de tots els sectors d’activitat amb domicili social a Espanya (tret de les empreses pertanyents al sector financer i el sector de les assegurances) que s’hagin vist afectades per les repercussions econòmiques del COVID-19, incloses aquelles empreses que hagin sol·licitat un ERTO amb posterioritat al 17 de març de 2020.

Per a què es pot sol·licitar?

  • Inversió i/o desenvolupament de l’activitat per part de l’empresa: nova inversió, com ara adquisició d’actius, béns d’equipament, maquinària, processos materials i subministraments; ampliació, adaptació, renovació o manteniment de capacitats; instal·lacions, equips, processos i desenvolupament o reinici d’activitat.

  • Despeses corrents i de capital associades a la inversió: pagament de nòmines, assegurances socials, lloguers, costos d’adquisició, leasing de maquinària, vehicles, béns, patents, equips digitals, programari, despeses d’adquisició de subministraments materials, matèries primeres, serveis i serveis professionals externalitzats, despeses R+D+I, importació-exportació, etc.

  • Despeses derivades d’obligacions tributàries i financeres corrents associades a les finalitats anteriors.

Quins terminis i garanties té l’aval?

Fins a 8 anys.

 

La cobertura de l’aval s’estableix de la manera següent:

  1. Pimes(*) i autònoms: màxim 80 % del principal de l’operació formalitzada.
  2. Resta d’empreses: màxim 70 % del principal de l’operació formalitzada. 

 

En qualsevol dels casos anteriors, l’aval cobreix el capital principal de l’impagat pel CLIENT per cada operació financera. En queden expressament exclosos els interessos ordinaris, de demora, posició de reclamacions deutores i tota la resta de conceptes.

Quin és el termini de sol·licitud dels avals?

Amb caràcter general, la línia d’avals de l’ICO Inversió COVID-19 estarà disponible fins a l’1 de juny de 2021 per a noves sol·licituds i fins al 15 de maig de 2021 per a modificació de sol·licituds ja vigents o fins que se n’esgotin els fons.

Com puc sol·licitar la línia d’avals de l’ICO COVID-19?

Per tramitar la teva sol·licitud o per obtenir més informació pots trucar o enviar un correu electrònic al teu gestor o a l’oficina operativa més propera. Pots consultar quina és a la nostra llista d’oficines obertes.

 

Les sol·licituds s’analitzaran i la concessió queda subjecta als criteris d’Unicaja Banco.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.