Servicio internacional

Guia de serveis

Adreces i enllaços d'interès per a empreses

Operacions d'internacional

Comptes i dipòsits d'estalvi

 

Els clients poden obrir a Unicaja Banco comptes a la vista o a termini en qualsevol divisa, al millor interès del mercat i amb tot tipus de serveis bancaris associats: talonari de xecs, domiciliacions, targetes, etc.

 

Préstecs

 

Unicaja Banco ofereix als seus clients, residents i no residents, la possibilitat de contractar un préstec personal o amb garantia hipotecària en qualsevol moneda cotitzable en el mercat de divises espanyol.

 

Canvi de divises

 

A Unicaja Banco els clients poden comprar i vendre bitllets denominats en qualsevol moneda estrangera cotitzable en el mercat espanyol de divises als millors preus del mercat. Mira les cotitzacions del dia.

 

Transferències

 

És el mitjà de pagament internacional més ràpid i assequible. Amb més de 2.000 bancs corresponsals, Unicaja pot enviar transferències a qualsevol part del món, en qualsevol divisa, i en el temps més breu. A més, el sistema SWIFT ofereix una completa seguretat en l'enviament i recepció de les transferències de l'exterior. L'abonament dels fons, tant de les transferències rebudes com de les emeses, es fa en el temps més reduït possible, i els clients reben comunicació detallada de tota l'operació. Codi SWIFT / BIC d'Unicaja UCJAES2M (enviament de transferències a l'exterior).

 

Per obtenir el codi SWIFT / BIC d'altres entitats bancàries, pots consultar-lo aquí.

 

Girs d'emigrants

 

Els emigrants espanyols residents a Europa poden transferir fons als seus comptes a Unicaja Banco a través de les oficines de representació en unes condicions molt avantatjoses.

Normativa per a no residents

Els clients no residents, en establir una relació financera amb Unicaja, s'han d'acollir a la normativa espanyola específica per als no residents. La documentació que ha d'aportar el client no resident en obrir-se un compte és la següent:

 

A. Identificación

 • Español: Pasaporte o DNI español en vigor.
 • Extranjero: Pasaporte o la documentación de su país de origen en vigor (esto último sólo es válido para extranjeros de la Unión Europea).

 

B. Para la acreditación de la no residencia a los efectos de no retener sobre los rendimientos, uno de los siguientes:

 • Certificado expedido por las autoridades fiscales del país de residencia (válido para cualquier tipo de producto).
 • Declaración de residencia fiscal en otro estado, a los efectos de no retener sobre los rendimientos de las cuentas a la vista y plazo (sólo válido para cuentas a la vista y depósitos a plazo).

 

C. Para la acreditación de la no residencia a efectos financieros:

 • Si el cliente aporta el documento b.i. no será necesario solicitarle más documentos, de no ser así tendrá que aportar uno de los citados en los siguientes puntos.
 • Declaración de residencia fiscal en otro estado, a los efectos de la normativa financiera, independientemente de su nacionalidad.
 • Certificado Consular, si es de nacionalidad española.
 • Certificado negativo de residencia, si NO es de nacionalidad española.
 • Los diplomáticos extranjeros acreditados en España y el personal extranjero que preste servicios en Embajadas y Consulados extranjeros o en Organizaciones internacionales en España, mediante tarjeta de identidad expedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores.  

 

Si el cliente no aporta ninguno de los documentos reseñados en los apartados b y c la oficina podrá facilitarle los impresos de los apartados b.ii. y c.ii. Es obligatorio que el cliente aporte el certificado expedido por las autoridades fiscales de su país de residencia si quiere contratar otro tipo de productos de ahorro que no sean ni cuentas a la vista ni depósitos a plazo (fondos, valores, seguros, etc.).

 

D. Normativa CRS

 

Los clientes que se declaren con nacionalidad, residencia u obligaciones fiscales en otros países miembros de la UE o adheridos a CRS, deben aportar:

 • Declaración de residencia fiscal específica para cumplir con la obligación de identificar la residencia y nacionalidad a efectos de CRS.
 • Documento acreditativo del TIN (Tax Identification Number) de su país de origen. 

 

E. Normativa FATCA

 

Los clientes que se declaren con nacionalidad o residencia en EE.UU. deben aportar debidamente firmado uno de los siguientes formularios norteamericanos para acreditar su estatus:

 • W9: para persona física o jurídica que se declare US Person.
 • W8BEN: persona física de se declare no US Person.
 • W8BEN-E: persona jurídica que se declare No US Person.

 

 

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.