Particulars

Tornar
soluciones empresarios

Solucions per a empresaris: 4 serveis financers que facilitaran la teva vida

Domingo Narváez

Domingo J. Narváez García

Economista

Els empresaris tenen al seu abast diferents solucions que faciliten la gestió interna de l'empresa

5 Min. de lectura

El dia a dia d' una empresa pot resultar  ardu.  Per facilitar els nombrosos processos que habitualment requereix la gestió interna  d'una empresa, els empresaris tenen al seu abast diverses solucions.  Hi ha productes especialitzats que, d'una banda, permeten l'adquisició/disponibilitat  d'un bé moble o immoble, en aquest cas el lísing i el rènting, i, d'altra banda, faciliten una gestió de cobraments i pagaments integral, on a més del propi servei de gestió de cobrament/pagament, s'ofereix la possibilitat de finançar aquests cobraments/pagaments. Vegem algunes de les solucions per a empresaris més conegudes.

 

Lísing o arrendament financer

 

El leasing o arrendament financer és un contracte en el qual una entitat financera (arrendador) cedeix a una altra empresa o empresari (arrendatari) l'ús d'un moble o immoble durant un temps determinat a canvi del pagament d'unes quotes periòdiques, amb la possibilitat que l'arrendatari pugui exercir una opció de compra al final del contracte.

 

Aquesta via de finançament té una sèrie d'avantatges importants per a l'empresa:

 • La possibilitat de finançar fins al 100 % del preu de compra.
 • S'evita al client el pagament de l'IVA de la compravenda, que va a càrrec de l'entitat de lísing. A més l'IVA suportat inclòs en les quotes de lísing és deduïble.
 • Els interessos són deduïbles en l'Impost de Societats (IS) o IRPF (empresaris individuals o autònoms).
 • La recuperació del cost del bé també és una despesa deduïble en l'IS o en l'IRPF, amb uns límits: el doble (grans empreses) o el triple (empreses de dimensió reduïda) del coeficient d'amortització normal. Cal tenir en compte que l'import total amortitzat no pot superar la suma abonada en concepte de recuperació del bé durant l”exercici.

 

Rènting: lloguer a llarg termini

 

Una altra de les solucions financeres  que té una empresa o empresari per disposar  de l'ús  i explotació d'un determinat bé  necessari per a la seva activitat (vehicle, béns  d'equip, etc.)  és el rènting.

 

El servei consisteix en un lloguer a llarg termini pel qual el client disposa de vehicles (el més comú), béns d'equip, etc.,  que  necessiti per a la seva activitat empresarial, sense preocupar-se dels costos associats a la seva utilització (assegurança, manteniment, pneumàtics, avaries).

 

Només cal pagar una quota mensual prèviament establerta en funció del bé escollit, els serveis contractats i l'ús que en faci.

 

A diferència del préstec o el lísing, en aquest cas l'empresa/empresari no té cap interès en adquirir el bé, es limita a utilitzar-lo (explotar-lo) en la seva activitat empresarial i en un període, normalment no superior a 36/48 mesos, el torna.

 

L'avantatge fonamental és que utilitza i explota el bé durant el temps que el necessita pagant una quota mensual que inclou totes les despeses inherents al bé i no s'involucra en la seva compra, ja que no és el seu objectiu.

 

Gestió de pagaments a proveïdors: Confirming

 

El confirming és un servei administratiu-financer que té per objecte:

 • La gestió integral dels pagaments d'una empresa als seus proveïdors fins a un límit determinat (línia de confirming).
 • Garanteix al proveïdor (que és el que rebrà el pagament) que el client (titular de la línia de confirming) atendrà al seu venciment les factures la gestió de pagament de les quals hagi ordenat a l'entitat financera amb qui el client hagi contractat el confirming,  L'entitat, a més, ofereix (al proveïdor)  la possibilitat d'avançar el cobrament d'aquestes factures.

 

L'empresa aconseguirà simplificar la tasca administrativa, i rebrà un servei d'informació i control de les operacions amb els seus proveïdors.        

 

El proveïdor té la possibilitat d'anticipar per part de l'entitat financera l'import de cada factura, amb el descompte corresponent, sense estudi previ, aportant un mínim de documentació i sense despeses notarials. En anticipar la factura el risc d'insolvència recau sobre l'entitat financera i l'import anticipat no consumeix risc per al proveïdor a la Central d'informació de riscos del Banc d'Espanya (CIRBE).

 

Avança el cobrament: Facturatge

 

El facturatge és un servei administratiu-financer mitjançant el qual l'empresa transmet els drets de cobraments -crèdits comercials que té en cartera- a una entitat financera especialitzada (el factor), amb el propòsit de gestionar, i si vol, anticipar el seu cobrament.

 

Entre els serveis delfacturatge es troben:

 • Finançament de circulant, mitjançant avançaments financers sobre les factures cedides pendents de cobrament.
 • Garantia en cas d'insolvència dels deutors (els clients del cedent)
 • Gestió de cobrament de les factures cedides.
 • Administració i classificació de la cartera de clients del cedent.
 • En una relació de facturatge hi intervenen sempre tres parts: el client, al qual s'anomena cedent; els clients de l'anterior, denominats deutors; i, finalment, l'entitat financera, anomenada factor o companyia de facturatge.

 

Classes de facturatge

 

 1. Segons el finançament:

 • Facturatge amb avançament: el client pot obtenir finançament sobre les factures cedides
 • Facturatge sense avançament: el client no té dret a sol·licitar finançament

 

 2. Per la cobertura de riscos:

 • Facturatge amb recurs: l'empresa de facturatge no respon en cas d'insolvència dels deutors
 • Facturatge sense recurs: l'empresa de facturatge assumeix el risc d'insolvència dels deutors, i respon del risc davant el cedent.

 

Com veuràs, la gamma de solucions per a empresaris i empreses és molt àmplia i hi ha nombrosos productes que poden ajudar-te a millorar tant la gestió com el finançament del teu negoci.

 

 

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.

Aquesta pàgina es mostra en espanyol.

Tancar