Particulars

Tornar

Fins a 300 €

De 300 a 3.000 €

De 3.000 a 35.000 €

De 35.000 a 70.000 €

De 70.000 a 140.000 €

De 140.000 € en endavant

Import

1,10 €

2,45 € + 2,4 PB

4,65 € + 1,2 PB

6,40 € + 0,7 PB

9,20 € + 0,3 PB

13,40 €

Despeses de mercats

Alemanya, Holanda

Suïssa - VTX

Suïssa - SWX

Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Portugal, Suècia

Irlanda

Regne Unit

EUA

Canadà

Japó

Austràlia

França

Itàlia

Cànon

No

No

No

No

1,25 € operacions superiors a 12.500 €

1,00 lliura operacions superiors a 10.000 lliures

0,002310% sobre efectiu. Només vendes

No

No

No

No

No

Impostos

No

No

No

No

1,00% sobre efectiu. Només compres

0,50% sobre efectiu. Només compres

No

No

No

No

0,30% sobre efectiu. Només compres

0,10% sobre efectiu. Només compres

Operacions de dipòsits de valors

Mercat nacional

Mercat internacional

Comissió

Comissió del 0,45% anual mínim 5 € sobre l’efectiu dels valors dipositats

Comissió del 0,50% anual mínim 10 € sobre l’efectiu dels valors dipositats

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.