Gestión de pagos recibos e impuestos

Més informació

Pagaments de rebuts i impostos

 • Pagament de rebuts i impostos,  amb aquest servei pots fer el pagament de:
  • Rebuts pertanyents a empreses privades que no tinguis domiciliats en un compte com ara l'electricitat, l'aigua, el gas, etc.
  • Organismes públics com pagaments de viatges de l'Imserso.
  • Tributs municipals que no tinguis domiciliats en un compte com ara l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l'impost sobre béns i immobles (IBI), l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), etc.
 • Autoliquidació. Modalitat 3:
  Amb aquest servei podràs realitzar el pagament d'autoliquidacions municipals. Modalitat 3.
 • Consultes i pagament d'impostos de l'Ajuntament d'Almeria:
  Els ciutadans d'Almeria podran accedir a la consulta i el pagament dels seus tributs municipals amb l'ajuntament.
 • Consulta i pagament d'impostos de l'APAT de la Diputació Provincial de Granada:
  Els ciutadans de la província de Granada podran accedir a la consulta i el pagament dels seus tributs municipals amb l'APAT.
 • Consulta i pagament d'impostos de l'SPGTR de la Diputació Provincial d'Almeria:
  Els ciutadans de la província d'Almeria podran accedir a la consulta i el pagament dels seus tributs municipals amb l'SPGTR.
 • Consulta i pagament d'impostos de la Diputació Provincial de Lleó:    Els ciutadans de la província de Lleó podran accedir a la consulta i el pagament dels seus tributs municipals. 
 • Patronat de Recaptació Provincial de Màlaga:
  Els ciutadans de la província de Màlaga podran accedir a la consulta i el pagament dels seus tributs municipals amb el Patronat de Recaptació Provincial de Màlaga.

Impostos estatals

 

Unicaja, com a entitat col·laboradora de l'Agència Tributària, t'ofereix els següents serveis:

 • Presentació telemàtica d'impostos a l'AEAT
  Aquest servei permet realitzar el pagament i la presentació telemàtica de diferents models d'Hisenda, així com la presentació de les declaracions informatives (models 180, 182, 188, 190, 193, 198, 294, 295, 296, 345, etc.).
 • Pagament d'altres impostos
  Aquest servei et permet fer el pagament d'altres models com liquidacions, autoliquidacions, impostos especials i taxes.
 • Sol·licitud de devolució:
  Mitjançant aquest servei podràs sol·licitar la devolució dels models 303 i 308
 • Consulta del pagament d'un impost
  Aquest servei et permet fer la consulta dels impostos estatals pagats en els últims tres mesos: liquidació, autoliquidació, taxes, etc.
 • Anul·lació del pagament d'un impost
  Aquest servei et permet anul·lar en el dia el pagament dels impostos estatals realitzats.

 

RENDA 2018


Unicaja, en qualitat d'entitat col·laboradora de l'Agència Tributària, et permet realitzar a través de Banca Digital el pagament i la confirmació de l'esborrany de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF):

 • Pagament IRPF:
  Si la teva declaració és a ingressar, aquesta operació et permet fer el pagament de l'IRPF (model 100), obtenir el justificant d'ingrés, NRC, així com la possibilitat de fraccionar el pagament i domiciliar el segon termini.
  Normalment, et caldrà realitzar aquesta operació quan no realitzis la presentació de la declaració a través de Banca Digital, sinó directament a través del web de l'AEAT amb certificat d'usuari o en les entitats de dipòsit que actuen com a col·laboradores en la gestió recaptatòria (bancs, caixes d'estalvi o cooperatives de crèdit) situades en territori espanyol.
 • Confirmació de l'esborrany:
  Un cop has rebut l'esborrany al teu domicili, si estàs d'acord amb el contingut, pots procedir a presentar la teva declaració mitjançant la confirmació de l'esborrany. La confirmació de l'esborrany, realitzant el pagament o la sol·licitud de devolució, serà la manera de presentar la teva declaració, eliminada la presentació física de documents. Aquest servei només s'ha d'emprar per confirmar esborranys de declaració en modalitat de tributació individual. Termini per confirmar l'esborrany: des del 2 d'abril fins al 1 juliol de 2019. Si el resultat és a ingressar i es domicilia el pagament, el termini finalitza el 26 de juny de 2019 (amb càrrec el 1 de juliol).

 

Impostos autonòmics

 

Aquest servei permet realitzar el pagament de tributs autonòmics de la Junta d'Andalusia i de Castella-la Manxa com ara fiances d'arrendaments, impost de transferència de vehicle, lletres de canvi, etc.

 

 

Seguretat Social

 

Unicaja, com a entitat col·laboradora de la Seguretat Social, facilita als professionals i empreses la liquidació i presentació de cotitzacions i afiliacions.


La Seguretat Social, a través d'Internet, permet una relació més àgil amb les empreses i professionals. Elimina tots els documents en paper, millorant així la qualitat de la informació i de les dades, a més d'evitar llargues esperes a les oficines de l'Administració.


Per mitjà del Sistema xarxa pots contactar directament amb la TGSS, que et permetrà accedir a les dades de l'empresa i dels treballadors així com a la tramesa electrònica de documents de cotització, afiliació, altes i baixes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

 

 

Altres

 

En virtut del conveni de col·laboració entre Unicaja i la Universitat de Màlaga podràs, a través d'aquest servei, realitzar el pagament de la matrícula amb càrrec directe en un compte o amb la teva targeta de crèdit d'Unicaja.

Tornar