1 / 6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, de manera que 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.

Unicaja Banco, S.A. està adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit, creat pel Reial decret llei 16/2011, de 14 d’octubre, la cobertura del qual té un import màxim de 100.000 euros (o, en els casos de dipòsits no nominats en euros, el seu equivalent en la divisa de què es tracti) per dipositant i entitat de crèdit.

Indicador de risc relatiu al compte.

Espaciofamiliauni Unicaja Banco
Espai família

A Unicaja Banco estalviar té la seva recompensa

Amb la Llibreta Tresor o el Compte Teen estalvia, suma punts i il·lusions!*

Catàleg divertit

catalogo-01

Ulleres realitat virtual

catalogo-02

Joc ventoses

catalogo-03

Lunch Box

catalogo-04

Teclat gaming

catalogo-05

Tower Sound Bluetooth

catalogo-06

Làmpada nocturna unicorn

1punto

Per cada increment de saldo net mensual de 6 € (màx. 20 pts./mes)

2punto

Duplica els punts pels increments de saldo en el mes d’aniversari (màx. 40 pts./mes)

SI TENS DUBTES

Acosta't a la teva oficina més propera o posa't en contacte amb nosaltres a través dels telèfons.

Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de: mesurar el volum de visites de la pàgina web i les interaccions dels usuaris, elaborar perfils de comportament d'aquests usuaris i poder personalitzar la informació que l'usuari visualitza a la web. L'usuari podrà acceptar totes les cookies o rebutjar-les fent clic a l'enllaç "Canviar configuració".