1 / 6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, de manera que 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.

Unicaja Banco, S.A. està adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit, creat pel Reial decret llei 16/2011, de 14 d’octubre, la cobertura del qual té un import màxim de 100.000 euros (o, en els casos de dipòsits no nominats en euros, el seu equivalent en la divisa de què es tracti) per dipositant i entitat de crèdit.

Indicador de risc relatiu al compte i a la llibreta.

Espaciofamiliauni Unicaja Banco
Espai família

A Unicaja Banco estalviar té la seva recompensa

Amb la Llibreta Tresor o el Compte Teen estalvia, suma punts i il·lusions!*

1punto

Per cada increment de saldo net mensual de 10 € (màx. 15 pts./mes)**

2punto

Duplica els punts pels increments de saldo en el mes d’aniversari (màx. 30 pts./mes)**

SI TENS DUBTES

Acosta't a la teva oficina més propera o posa't en contacte amb nosaltres a través dels telèfons.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.