Hipoteca Jove variable, una quota que s’adapta a tu

Hipoteca Jove de tipus variable amb bonificació màxima

Hipoteca Jove de tipus variable amb sense bonificació

Hipoteca Jove fixa, ens adaptem als teus terminis

Hipoteca Jove fixa

TIN el primer semestre: 3,05%

 • AMB BONIFICACIÓ

  TIN des del 2n semestre: 3,05%

  TAE: 3,76%

   

 • SENSE BONIFICACIÓN

  TIN des del 2n semestre: 4,05%

  TAE: 4,16%

CARACTERÍSTIQUES DE LA HIPOTECA JOVE

 

Condicions especials per ser jove

 

Sol·licita la teva Hipoteca Jove a Unicaja Banco i beneficia’t de condicions avantatjoses fins als 35 anys.

 

Fins a 30 anys per retornar la hipoteca

 

Si és el primer habitatge, tens fins a 30 anys de termini per retornar la hipoteca en còmodes quotes mensuals.

 

Cancel·lacions anticipades des de 300 euros

 

Podràs fer els reembossaments parcials anticipats que vulguis i triar si vols reduir les mensualitats o la quota.

 

Finança fins al 80 % del valor de l’habitatge

 

Amb la Hipoteca Jove podràs finançar fins un 80 % del valor de casa teva, sempre que sigui el teu primer habitatge.

El valor que se tendrá en cuenta para la contratación será el menor entre el precio de mercado de la vivienda y la tasación.

Calcula la teva quota

Simulador d’hipoteques: calcula quant hauries de pagar al mes

Si ja saps quina és la casa dels teus somnis, calcula ara la quota mensual que hauries de pagar amb la Hipoteca* Jove d’Unicaja Banco. I si t'interessa, sol·licita una avaluació prèvia i descobreix sense compromís i per telèfon si la hipoteca és viable.

Millora el tipus d’interès de la teva Hipoteca Jove

A Unicaja Banco oferim una gran varietat de productes i serveis que redueixen el tipus d’interès de la hipoteca fixa segons les teves preferències:

 • Domiciliació d’ingressos i rebuts i ús de la targeta.

 • Assegurances associades a la hipoteca**: assegurança d’incapacitat temporal/desocupació, assegurança de la llar, etc.

 • Qualsevol altra assegurança que necessitis: comerç, agrària, cotxe, etc.

 • Estalvi: fons d’inversió, plans de pensions, etc.

 

 

Consulta a preguntes freqüents la llista completa de productes que bonifiquen.

hipoteca_tipo_fijo

Sol·licita la Hipoteca Jove d’Unicaja Banco

Preguntes freqüents sobre la Hipoteca Jove d’Unicaja Banco

Quins productes bonifiquen el tipus d’interès de la hipoteca fixa?

Ingressos i despeses:

 • Domiciliació d’ingressos
 • Consum en targeta 
 • Domiciliació de rebuts

 

Protecció**:

 • Assegurança d’amortització (vida)
 • Assegurança de la llar
 • Assegurança d’incapacitat temporal/desocupació

 

Estalvi i inversió:

 • Plans de pensions
 • Fons d’inversió
 • Unit Linked**

 

Accessoris de protecció**:

 • Assegurança de cotxe
 • Assegurança d’accident o de vida lliure
 • Assegurança de salut
 • Assegurança de comerç
 • Assegurança de responsabilitat social
 • Assegurança agrària

Quins avantatges té la hipoteca per a joves en comparació de la resta d’hipoteques d’Unicaja Banco?

La Hipoteca Jove disposa de millors condicions per facilitar als menors de 35 anys accés a finançament en un moment tan important de la seva vida. Si vols més informació, sol·licita-la mitjançant el nostre formulari.

Quins requisits he de complir per poder sol·licitar una Hipoteca Jove?

El requisit principal és que cap dels titulars de la hipoteca per a joves superi els 35 anys.

 

A més, aquesta hipoteca és només per a l’adquisició d’un habitatge per part de persones físiques, residents a Espanya i amb ingressos i patrimoni en euros. També és necessari contractar un compte corrent a Unicaja Banco, així com una assegurança de danys que cobreixi possibles contingències que pugui patir l’habitatge. La concessió està subjecta als criteris de l’entitat, previ estudi de viabilitat i risc.

És necessari disposar d’un aval per sol·licitar una hipoteca per a joves?

No necessàriament, tot i que això sempre estarà condicionat a l’estudi de risc que faci l’oficina, en què s’avalua la capacitat de pagament, és a dir, la continuïtat i estabilitat dels ingressos dels titulars de la Hipoteca Jove, així com altres deutes que puguin tenir.

Informació precontractual hipotecas tipus fix

En virtut del que es preveu a la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, així com a l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris, Unicaja Banco posa a la teva disposició:

 

- la Fitxa d’Informació Precontractual (FIPRE), la finalitat de la qual és facilitar informació clara i suficient amb caràcter orientatiu sobre els préstecs hipotecaris que ofereix l’Entitat; i

 

- les Condicions Generals que utilitza Unicaja Banco en els contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la referida Llei 5/2019

 

El contracte es formalitza en castellà.

 

Condicions generals:

- Condicions generals de contracte de préstec en euros a tipus fix amb garantia hipotecària.

- Condicions generals de contracte de préstec en euros amb garantia hipotecària a tipus fix destinat a autoconstrucció.

Condicions generals de contracte de préstec amb garantia hipotecària Subrogació de promotor.

 

Per obtenir la INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL indiqueu-nos àmbit territorial, garantia i finalitat  del préstec hipotecari que permetrà calcular el percentatge màxim de finançament.

Per a la  comunitat autònoma  d’Andalusia, segons la Llei 3/16, de 9 de juny, publicada en el BOJA de 16 de juny, per a la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris sobre l’habitatge, Unicaja Banco posa a la vostra disposició, a més del FIPRE, els documents següents:

 • IDEP (Índex de Documentació d’Entrega Preceptiva)
 • DIPREC (Document d’Informació Precontractual Complementària)

Has de triar una opció

Has de triar una opció

Particulars / Empresaris per àmbit particular

Informació precontractual hipotecas tipus variable

En virtut del que es preveu a la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, així com a l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris, Unicaja Banco posa a la teva disposició:

 

- la Fitxa d’Informació Precontractual (FIPRE), la finalitat de la qual és facilitar informació clara i suficient amb caràcter orientatiu sobre els préstecs hipotecaris que ofereix l’Entitat; i

 

- les Condicions Generals que utilitza Unicaja Banco en els contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la referida Llei 5/2019

 

El contracte es formalitza en castellà.

 

Condicions generals:

- Condicions generals de contracte de préstec en euros a tipus variable amb garantia hipotecària.

- Condicions generals de contracte de préstec en euros amb garantia hipotecària a tipus variable destinat a autoconstrucció.

Condicions generals de contracte de préstec amb garantia hipotecària Subrogació de promotor.

 

Per obtenir la INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL indiqueu-nos àmbit territorial, garantia i finalitat  del préstec hipotecari que permetrà calcular el percentatge màxim de finançament.

Para la  comunidad autónoma  de Andalucía, según la ley 3/16, de 9 de Junio, publicada en el BOJA de 16 de Junio, para la protección de los derechos de las personas  consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, Unicaja Banco pone a su disposición, además del FIPRE los siguientes documentos:

 • IDEP (Índice de de Documentos de Entrega Preceptiva)
 • DIPREC (Documento de Información Precontractual Complementaria)

Has de triar una opció

Has de triar una opció

Particulars / Empresaris per àmbit particular

Informació pràctica hipoteques Fixes

Guia d'accés al préstec hipotecari

Aquí tens la informació que necessites per contractar un préstec dirigit a l'adquisició d'un habitatg

Codi de bones pràctique

Aquí tens disponible la informació general sobre mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris.

Exemple representatiu d’Hipoteca Jove de tipus variable

TAE, cost total del préstec hipotecari i import total degut pel prestatari, basats en un exemple representatiu de préstec per un import de 150.000 euros, amb comissió d’obertura del 0,00 %, amb un termini d’amortització de 25 anys mitjançant el pagament de 300 quotes constants mensuals (que inclouen capital i interessos) i amb el tipus d’interès que s’indica a continuació:

 

HIPOTECA JOVE AMB TIPUS D’INTERÈS VARIABLE A 25 ANYS

 

1. Complint tots els requisits per obtenir la bonificació màxima del tipus d’interès.

 • TAE variable amb bonificació màxima: 3,85 %(1)Aquesta TAE s’ha calculat segons el que estableix la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, i segons els criteris interpretatius de la Direcció General del Tresor i Finançament Internacional, traslladats pel Banc d’Espanya.
 • Tipus d’interès nominal anual (TIN): Fix el primer any: 0,75%. Variable: euríbor a un any +0,75% (revisions anuals). L’últim valor de l’euríbor a un any publicat al BOE de data 03/11/2022 és 2,629 %. El tipus d’interès resultant de la suma d’aquest valor més el diferencial abans indicat és 3,379%.

 

Aquest TIN es pot obtenir amb altres combinacions de productes/serveis contractats diferents dels utilitzats per Unicaja Banco en el càlcul de l’exemple.

 • Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: 3 de desembre 2022. Quota el primer any: 548,52€. Posterior 733,33€. Excepte l’última quota, que és de 735,21€. A partir del segon any, per al càlcul de les quotes, els interessos totals, el cost total i l’import total degut, s’ha aplicat el tipus deutor més alt entre el tipus fix inicial i l’índex de referència (l’euríbor a un any publicat al BOE, en el valor abans esmentat) més el diferencial; per això, les quotes s’han calculat tenint en compte el TIN de l’3,379 %.
  Tanmateix, t’informem que a partir del segon any l’import de les quotes pot variar segons el tipus d’interès variable que correspongui aplicar.
 • Import total degut: 232.853,96€. Interessos totals: 67.783,16€. Cost total del préstec hipotecari: 82.853,96 €.
 • Exemple de productes seleccionats per Unicaja Banco que es poden contractar de manera combinada per assolir el tipus d’interès bonificat (TIN), amb els quals s’ha fet el càlcul de la TAE amb bonificació màxima:

 

Nòmina domiciliada a partir de 600 euros nets al mes. Consum en targeta de dèbit o crèdit per un import d’almenys 1.200,00 €, computats en els 12 mesos anteriors a cada data de revisió anual de les bonificacions del tipus d’interès. Domiciliació de 3 rebuts. Assegurança Llar Protecció. Assegurança de vida associada al préstec. Aportació mínima a un pla de pensions de l’1,2 % sobre el capital pendent en els 12 mesos anteriors a cada data de revisió anual de les bonificacions del tipus d’interès.

 

El compliment dels requisits es comprovarà a partir de l’any del termini del préstec i, posteriorment, en revisions anuals successives.

 • Despeses anuals a càrrec del client en l’exemple utilitzat, complint tots els requisits: Assegurança Llar Protecció(2): 154,78 €. Assegurança de vida(2): 263,54 €. Comissió de manteniment de la targeta de dèbit: 32,00 €. Comissió de manteniment del compte a la vista: 120,00 € anuals. Taxació: 337,80 € (aquesta despesa només es paga un cop, en l’obertura).

 

2. Sense complir els requisits (tipus d’interès no bonificat).

 • TAE variable sense bonificació: 4,20%(1)Aquesta TAE s’ha calculat segons el que estableix la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, i segons els criteris interpretatius de la Direcció General del Tresor i Finançament Internacional, traslladats pel Banc d’Espanya. 
 • Tipus d’interès nominal anual (TIN): Fix el primer any: 0,75%. Variable euríbor a un any +1,75% (revisions anuals). L’últim valor de l’euríbor a un any publicat al BOE de data 03/11/2022 és 2,629%. El tipus d’interès resultant de la suma d’aquest valor més el diferencial abans indicat és 4,379%.
 • Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: 3 de desembre de 2022. Quota el primer any: 548,52€. Posterior: 811,93 €. Excepte l’última quota, que és de 814,07 €. A partir del segon any, per al càlcul de les quotes, els interessos totals, el cost total i l’import total degut, s’ha aplicat el tipus deutor més alt entre el tipus fix inicial i l’índex de referència (l’euríbor a un any publicat al BOE, en el valor abans esmentat) més el diferencial; per això, les quotes s’han calculat tenint en compte el TIN de l’4,379 %.
  Tanmateix, t’informem que a partir del segon any l’import de les quotes pot variar segons el tipus d’interès variable que correspongui aplicar.
 • Import total degut: 242.257,52€. Interessos totals: 90.420,22€. Cost total del préstec hipotecari: 92.257,52€.
 • Despeses anuals, sense complir els requisits (tipus d’interès no bonificat): Assegurança de danys(3): 59,98 €. Comissió manteniment compta a la vista destinada només al pagament del préstec: 0 € anuals. Taxació: 337,80 € (aquesta despesa només es paga un cop, en l’obertura).

Fórmula de càlcul de les quotes d’amortització: Les quotes inclouran capital i interessos, i presentaran un import constant fins a la revisió o el canvi del tipus d’interès.

 

Per calcular les quotes referides, s’ha utilitzat el mètode d’amortització francès, un sistema d’amortització en quotes constants amb què durant els primers anys es paga una major quantitat d’interessos que de capital i en els últims anys es paga més capital que interessos. La fórmula per calcular l’import de les quotes és la següent:

 

 

Els valors que apareixen a la fórmula tenen el significat següent:
"R": quota per pagar mensualment.
"C": quantitat nominal del préstec, principal (en cas de no complir requisits, seria el capital pendent d’amortitzar en cada moment).
"n": nombre de quotes. A partir de la revisió de l’interès, es calcularien sobre la part pendent.
"r": índex del producte (∏).
"s": índex de la suma (∑).
"pr": dies de meritació d’interessos en el període de liquidació d’interessos per al qual es calcula la quota (pot tenir els valors 28, 29, 30 o 31 segons el mes).
"i": tipus d’interès anual nominal que resulti aplicable en el període d’interès de què es tracti, expressat en tant per un.

 

La fórmula aplicable per calcular els interessos d’aquest préstec és la següent: Capital pendent multiplicat pel TIN (en tant per cent) i temps, dividit per 365. En aquesta fórmula es considera que el capital és el saldo de capital; el TIN, el tipus d’interès nominal anual, i el temps, el nombre de dies naturals segons el mes calculat (28, 29, 30 o 31).

 

L’amortització del principal serà igual a la quota menys els interessos.

 

(1) La TAE variable indicada es va calcular el 3 de novembre de 2022, amb els TIN i les despeses indicats, a càrrec del client, considerant que no es produeix cap cancel·lació anticipada, ni parcial ni total, al llarg de tota la durada del préstec i sota la hipòtesi que l’índex de referència no varia, per tant, variarà amb les revisions del tipus d’interès. Quotes mensuals de capital i interessos. A causa de l’existència de comissions fixes de manteniment del compte i, si escau, de la targeta de dèbit, la TAE variable pot variar segons l’import i el termini concedits. L’edat dels titulars més el termini del préstec no pot superar els 75 anys per a primera residència o els 70 per a segona residència. 
En cas de reembossament o amortització anticipada total o parcial del préstec durant els 3 primers anys de vigència del contracte de préstec, es podrà establir una compensació o comissió a favor del prestador que no podrà excedir de l’import de la pèrdua financera que pugui patir el prestador, amb el límit del 0,25 % del capital reembossat anticipadament.

 

(2) Prima anual de l’assegurança Llar Protecció calculada per a un pis de 90 m2 sense contingut, capital continent 72.000,00 €, prima anual de l’assegurança de vida associada al préstec calculada per a una persona de 30 anys. Aquestes assegurances es podran contractar amb la companyia que triï el client. Tanmateix, la contractació de les dues assegurances s’ha de fer necessàriament amb la intermediació d’Unicaja Banco, a fi de poder beneficiar-se del tipus d’interès bonificat, sempre que es compleixin els requisits. Les primes d’assegurança s’actualitzaran anualment segons el que s’estableix en les condicions particulars de la pòlissa.

 

(3) Prima anual d’assegurança de danys (assegurança d’incendis i responsabilitat civil) calculada per a un pis de 90 m2, sense contingut, capital continent 72.000,00 €. Aquesta assegurança es podrà contractar amb la companyia que triï el client.

 

La part prestadora respondrà davant d’Unicaja Banco, S.A. pel pagament del préstec no només amb el seu habitatge, sinó amb tots els seus béns presents i futurs. Pot ser que perdis el teu habitatge si no fas els pagaments puntualment. En cas que en el préstec intervinguin avaladors, aquests també respondran amb tots els seus béns presents i futurs.

Exemple representatiu de tipus d'interès en una hipoteca jove tipus fix de fins a 25 anys

TAE, cost total del préstec hipotecari i import total degut pel prestatari, basats en un exemple representatiu de préstec per un import de 150.000 euros, amb comissió d’obertura del 0,00 %, amb un termini d’amortització de 25 anys mitjançant el pagament de 300 quotes constants mensuals (que inclouen capital i interessos) i amb el tipus d’interès que s’indica a continuació:

 

HIPOTECA DE TIPUS FIX A 25 ANYS

 

1. Complint tots els requisits per obtenir la bonificació màxima del tipus d’interès.

 • TAE amb bonificació màxima: 3,76%.(1)
 • Tipus d’interès nominal anual (TIN): Fix els 6 primers mesos: 3,05 %. Fix posteriorment: 3,05 %. Aquest TIN es pot obtenir amb altres combinacions de productes/serveis contractats diferents dels utilitzats per Unicaja Banco en el càlcul de l’exemple.
 • Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: 3 de desembre de 2022. Quota mensual: 715,36€. Excepte l’última quota, que és de 715,35 €.
 • Import total degut: 229.678,79 €. Interessos totals: 64.607,99 €. Cost total del préstec hipotecari: 79.678,79 €.
 • Exemple de productes seleccionats per Unicaja Banco que es poden contractar de manera combinada per assolir el tipus d’interès bonificat (TIN), amb els quals s’ha fet el càlcul de la TAE amb bonificació màxima:

Nòmina domiciliada a partir de 600 euros nets al mes. Consum en targeta de dèbit o crèdit per un import d’almenys 1.200,00 €, computats en els 6 mesos anteriors a la data de la primera revisió de les bonificacions i, posteriorment, en els 12 mesos anteriors a cada data de revisió anual de les bonificacions del tipus d’interès. Domiciliació de 3 rebuts bàsics. Assegurança Llar Protecció. Assegurança de vida associada al préstec. Aportació mínima a un pla de pensions de l’1,2 % sobre el capital pendent en els 6 mesos anteriors a la data de la primera revisió de les bonificacions i, posteriorment, en els 12 mesos anteriors a cada data de revisió anual de les bonificacions del tipus d’interès.

 

El compliment dels requisits es comprovarà a partir del segon semestre del termini del préstec i, posteriorment, en revisions anuals successives.

 • Despeses anuals a càrrec del client en l’exemple utilitzat, complint tots els requisits: Assegurança Llar Protecció(2): 154,78 €. Assegurança de vida(2): 263,54 €. Comissió de manteniment de la targeta de dèbit: 32,00 €. Comissió de manteniment del compte a la vista: 120,00 € anuals. Taxació: 337,80 € (aquesta despesa només es paga un cop, en l’obertura).

 

2. Sense complir els requisits (tipus d’interès no bonificat).

 • TAE sense bonificació: 4,16%(1)
 • Tipus d’interès nominal anual (TIN): Fix els 6 primers mesos: 3,05 %. Fix posteriorment: 4,05 %.
 • Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: 3 de desembre de 2022. Quota el primer semestre: 715,36€. Posterior: 794,71 €. Excepte l’última quota, que és de 794,22 €.
 • Import total degut: 239.773,71 €. Interessos totals: 87.936,41 €. Cost total del préstec hipotecari: 89.773,71€.
 • Despeses anuals a càrrec del client sense complir els requisits: Assegurança de danys(3): 59,98 €. Comissió de manteniment del compte a la vista destinada només al pagament del préstec: 0 € anuals. Taxació: 337,80 € (aquesta despesa només es paga un cop, en l’obertura).

 

Fórmula de càlcul de les quotes d’amortització: Les quotes inclouran capital i interessos, i presentaran un import constant fins a la revisió o el canvi del tipus d’interès.

 

Per calcular les quotes referides, s’ha utilitzat el mètode d’amortització francès, un sistema d’amortització en quotes constants amb què durant els primers anys es paga una major quantitat d’interessos que de capital i en els últims anys es paga més capital que interessos. La fórmula per calcular l’import de les quotes és la següent:  

 

 

Els valors que apareixen a la fórmula tenen el significat següent:
"R": quota per pagar mensualment.
"C": quantitat nominal del préstec, principal (en cas de no complir requisits, seria el capital pendent d’amortitzar en cada moment).
"n": nombre de quotes. A partir de la revisió de l’interès, es calcularien sobre la part pendent.
"r": índex del producte (∏).
"s": índex de la suma (∑).
"pr": dies de meritació d’interessos en el període de liquidació d’interessos per al qual es calcula la quota (pot tenir els valors 28, 29, 30 o 31 segons el mes).
"i": tipus d’interès anual nominal que resulti aplicable en el període d’interès de què es tracti, expressat en tant per un.

 

La fórmula aplicable per calcular els interessos d’aquest préstec és la següent: Capital pendent multiplicat pel TIN (en tant per cent) i temps, dividit per 365. En aquesta fórmula es considera que el capital és el saldo de capital; el TIN, el tipus d’interès nominal anual, i el temps, el nombre de dies naturals segons el mes calculat (28, 29, 30 o 31).


L’amortització del principal serà igual a la quota menys els interessos.

 

 

(1) La TAE indicada es va calcular el 3 de novembre de 2022, amb els TIN i les despeses indicats, a càrrec del client, considerant que no es produeix cap cancel·lació anticipada, ni parcial ni total, al llarg de tota la durada del préstec. Quotes mensuals de capital i interessos. A causa de l’existència de comissions fixes de manteniment del compte i, si escau, de la targeta de dèbit, la TAE pot variar segons l’import i el termini concedits. L’edat dels titulars més el termini del préstec no pot superar els 75 anys per a primera residència o els 70 per a segona residència. En cas de reembossament o amortització anticipada total o parcial del préstec durant els 10 primers anys de vigència del contracte de préstec o des del dia que resulta aplicable el tipus fix, s’estableix una compensació a favor del prestador que no podrà excedir l’import de la pèrdua financera que pugui patir el prestador, amb el límit del 2 % del capital reembossat anticipadament. En cas de reembossament o amortització anticipada total o parcial del préstec des del final del període assenyalat anteriorment fins al final de la vida del préstec, s’estableix una compensació a favor del prestador que no podrà excedir l’import de la pèrdua financera que pugui patir el prestador, amb el límit de l’1,5 % del capital reembossat anticipadament.


(2) Prima anual de l’assegurança Llar Protecció calculada per a un pis de 90 m2 sense contingut, capital continent 72.000,00 €, prima anual de l’assegurança de vida associada al préstec calculada per a una persona de 30 anys. Aquestes assegurances es podran contractar amb la companyia que triï el client. Tanmateix, la contractació de les dues assegurances s’ha de fer necessàriament amb la intermediació d’Unicaja Banco, a fi de poder beneficiar-se del tipus d’interès bonificat, sempre que es compleixin els requisits. Les primes d’assegurança s’actualitzaran anualment segons el que s’estableix en les condicions particulars de la pòlissa.


(3) Prima anual d’assegurança de danys (assegurança d’incendis i responsabilitat civil) calculada per a un pis de 90 m2, sense contingut, capital continent 72.000,00 €. Aquesta assegurança es podrà contractar amb la companyia que triï el client.


La part prestadora respondrà davant d’Unicaja Banco, S.A. pel pagament del préstec no només amb el seu habitatge, sinó amb tots els seus béns presents i futurs. Pot ser que perdis el teu habitatge si no fas els pagaments puntualment. En cas que en el préstec intervinguin avaladors, aquests també respondran amb tots els seus béns presents i futurs.

T'ajudem?

Facilita'ns el teu número i ens posarem en contacte amb tu.

Truca'ns al 900 151 948

Si vols, també posem a la teva disposició altres formes de contacte.

Caixers i oficines
Omple el formulari

PRODUCTES I SERVEIS RELACIONATS

ico_sin_comisiones

Banca Digital

Accedeix als teus comptes i productes d’Unicaja Banco a través de l’ordinador. L’eina perfecta per gestionar el teu dia a dia financer.

ico_banca_movil

Banca Mòbil

Accés immediat als teus comptes i productes d’Unicaja Banco. Consulta i fes operacions bancàries siguis on siguis.

Tornar

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.