icono-euro-unicaja-banco

Un interès adaptat a l’euríbor

Amb un tipus d’interès en funció de l’euríbor.

Tu hipoteca 100% online de Unicaja Banco

La teva hipoteca en línia des de casa

Sense desplaçaments, tot des del teu sofà, excepte per a anar a la notaria, en la qual finalment ens trobarem.

Gestor especializado de Unicaja Banco

Gestor especialitzat

Durant el procés, tindràs un gestor al teu costat. També podràs consultar l’estat en què es troba la teva sol·licitud en qualsevol moment.

Oficinas de Unicaja Banco

I si prefereixo una oficina?

També és possible sol·licitar aquesta hipoteca en una oficina en lloc de fer tot el procés en línia.

Descobreix les condicions de la teva Hipoteca Variable

Amb bonificacions¹

Per a nòmines a partir de 2.500 euros nets:

TIN el primer any 2,40%, després de l’euríbor+0,50% 
TAE Variable 4,83 %

 

Per a la resta dingressos:
TIN el primer any 2,70%, després de l’euríbor+0,80%  
TAE Variable 5,16 %


Comissió d'obertura 0.15 %

Sense bonificacions²

Per a nòmines a partir de 2.500 euros nets:

TIN el primer any 2,40%, després de l’euríbor+1,50%  
TAE Variable 5,15 %

Per a la resta dingressos:
TIN el primer any 2,70 %, després de l’euríbor+1,80 %  
TAE Variable 5,46 %


Comissió d'obertura 0,15 %

icon-home-white

Tens fins a 30 anys per pagar casa teva

Pots tornar-la en un màxim de 30 anys. En el cas d’un habitatge no habitual, el màxim és de 25 anys.

icon-porcentaje

Finançament de fins al 80 %

Finança fins a un 80 % en el cas de teu habitatge habitual i fins a un 70 % en la resta. L’import que es finançarà serà el menor entre la taxació i el preu de la compra.


Joven pareja y perrito financia su casa con Hipoteca Variable Unicaja Banco

Com pots accedir a la bonificació de la Hipoteca Variable 100 % en línia

Si contractes productes i serveis d’Unicaja, com ara:

 • Tenir domiciliada la nòmina, de més de 600 € al mes, rebuts i consum de targeta.
 • Assegurances de vida, llar o desocupació** / incapacitat temporal.
 • Assegurances de cotxe, salut o una altra que puguis necessitar.**
 • Aportacions a fons d’inversió o plans de pensions.

La teva Hipoteca Variable tindrà bonificació a partir del segon any.


Promoción 5% de descuento en Ikea con tu hipoteca de Unicaja Banco

Un 5 % de descompte a IKEA i un projecte de decoració gratuït amb la teva Hipoteca Variable

Si tens una Hipoteca Variable amb Unicaja, podràs gaudir d’un descompte del 5 % a IKEA per compres superiors a 80 €; en queden exclosos els serveis de transport, decoració, instal·lació i muntatge.

A més, per compres superiors a 500 €, gaudiràs de franc d’un projecte de decoració.


Informació pràctica hipoteques variables

Guia d'accés al préstec hipotecari

Aquí tens la informació que necessites per contractar un préstec dirigit a l'adquisició d'un habitatge.

Codi de bones pràctique

Aquí tens disponible la informació general sobre mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris.


Més de 445.000 estalviadors tenen la seva hipoteca a Unicaja.


Com funciona la Hipoteca Variable 100 % en línia?

És fàcil; només quatre passos i sempre acompanyat. Et guiarem al llarg de tot el procés i et donarem sempre tant l’estat de la teva sol·licitud com tota la informació actualitzada. Només has de seguir els passos per contractar la teva Hipoteca Variable 100 % en línia personalitzada.

01_number

SIMULACIÓ

Al simulador, calcula la quota mensual del teu habitatge i selecciona la hipoteca variable que més s’adapta a les teves necessitats.

02_number

ESTUDI

Proporciona’ns les teves dades personals i aporta la documentació. Tot això és imprescindible per sol·licitar l’estudi de la Hipoteca Variable.

03_number

APROVACIÓ

Quan tot sigui correcte, la teva Hipoteca Variable 100 % en línia estarà aprovada. Només et quedarà llegir i signar electrònicament els documents legals.

04_number

SIGNATURA

Tria la notaria d’Espanya que vulguis i nosaltres hi enviarem la documentació.

Això és tot! I ja pots estrenar casa nova!


Consulta la guia dels passos que has de seguir per demanar el teu préstec hipotecariPrefereixes fer la teva sol·licitud en una oficina?

Cap problema, t’atendrem a qualsevol de les nostres oficines.


Més hipoteques d’Unicaja

Hipoteca Fixa

Amb la Hipoteca Fixa 100 % en línia, tindràs la tranquil·litat de pagar sempre, cada mes, la mateixa quota per casa teva.

Hipoteca Jove

Tens menys de 35 anys? Descobreix la teva hipoteca amb condicions especials per tenir menys de 35 anys.

Preguntes freqüents sobre la Hipoteca Variable 100% online

Quins requisits he de complir obligatòriament per poder sol·licitar una Hipoteca Variable?

Aquesta hipoteca és només per a l’adquisició d’un habitatge per part de persones físiques, residents a Espanya i amb ingressos i patrimoni en euros. També és necessari contractar un compte corrent a Unicaja, així com una assegurança de danys que cobreixi possibles contingències que pugui patir l’habitatge. A més, la concessió està subjecta als criteris de l’entitat, previ estudi de viabilitat i risc.

Hi ha una edat màxima per a la concessió de la hipoteca variable 100% en línia?

L’edat del titular de la Hipoteca Variable i el termini de devolució no poden sumar més de 75 anys per a la primera residència o 70 anys per a la segona residència (en cas que hi hagi més d’un titular, es tindrà en compte l’edat del més gran).

Tinc l’obligació de contractar una assegurança de la llar si contracto una hipoteca de tipus variable?

Per tal que el bé que està hipotecat, que és l’habitatge, quedi protegit de qualsevol contingència, és necessari contractar almenys una assegurança de danys bàsica.

Informació precontractual hipotecas tipus variable

En virtut del que es preveu a la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, així com a l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris, Unicaja Banco posa a la teva disposició:

 

- la Fitxa d’Informació Precontractual (FIPRE), la finalitat de la qual és facilitar informació clara i suficient amb caràcter orientatiu sobre els préstecs hipotecaris que ofereix l’Entitat; i

 

- les Condicions Generals que utilitza Unicaja Banco en els contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la referida Llei 5/2019

 

El contracte es formalitza en castellà.

 

Condicions generals:

- Condicions generals de contracte de préstec en euros a tipus variable amb garantia hipotecària.

- Condicions generals de contracte de préstec en euros amb garantia hipotecària a tipus variable destinat a autoconstrucció.

Condicions generals de contracte de préstec amb garantia hipotecària Subrogació de promotor.

 

Per obtenir la INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL indiqueu-nos àmbit territorial, garantia i finalitat  del préstec hipotecari que permetrà calcular el percentatge màxim de finançament.

Para la  comunidad autónoma  de Andalucía, según la ley 3/16, de 9 de Junio, publicada en el BOJA de 16 de Junio, para la protección de los derechos de las personas  consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, Unicaja Banco pone a su disposición, además del FIPRE los siguientes documentos:

 • IDEP (Índice de de Documentos de Entrega Preceptiva)
 • DIPREC (Documento de Información Precontractual Complementaria)

Has de triar una opció

Has de triar una opció

Particulars / Empresaris per àmbit particular

Modificació de les dades al formulari

En cas d’errors o canvis en les dades que has introduït al formulari, podràs cancel·lar la sol·licitud i iniciar-ne una de nova. O bé, quan el gestor es posi en contacte amb tu per tramitar la sol·licitud, podràs comentar-li quines dades vols modificar i nosaltres les modificarem per tu.

Exemple representatiu d’hipoteca de tipus variable

TAE Variable (taxa anual equivalent), cost total del préstec hipotecari i import total degut pel prestatari, basats en un exemple representatiu de préstec per un import de 150.000,00 euros, amb comissió d’obertura del 0,15 %, amb un termini d’amortització de 25 anys mitjançant el pagament de 300 quotes constants mensuals (que inclouen capital i interessos) i amb el tipus d’interès que s’indica a continuació:

 

HIPOTECA AMB TIPUS D’INTERÈS VARIABLE A 25 ANYS

 

(1) Complint tots els requisits per obtenir la bonificació màxima del tipus d’interès:


TAE Variable amb bonificació màxima: 4,83
% (3). Per a nòmines a partir de 2.500 €.

 

Aquesta TAE variable s’ha calculat d’acord amb el que estableix la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

 

 • Tipus d’interès nominal anual (TIN): Fix el primer any: 2,40 %. Variable: Euríbor a un any +0,50 % (revisions anuals). L’últim valor de l’euríbor a un any publicat al BOE amb data 04/05/2024 és 3,703 %. El tipus d’interès resultant de la suma d’aquest valor més el diferencial abans indicat és 4,203 %. Aquest TIN es pot obtenir amb altres combinacions de productes/serveis contractats diferents dels utilitzats per Unicaja en el càlcul de l’exemple.
 • Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: 07 de juny de ‎2024. Quota el primer any: 665,54 €. Posterior: 803,61 €. Excepte l’última quota, que és de 804,40 €. A partir del segon any, per al càlcul de les quotes, els interessos totals, el cost total i l’import total degut, s’ha aplicat el tipus deutor més alt entre el tipus fix inicial i l’índex de referència (l’euríbor a un any publicat al BOE, en el valor abans esmentat) més el diferencial; per això, les quotes s’han calculat tenint en compte el TIN de l’4,203 %. Tanmateix, t’informem que a partir del segon any l’import de les quotes pot variar segons el tipus d’interès variable que correspongui aplicar. 
 • Import total degut: 256.218,45 €. Interessos totals: 89.426,95 €. Cost total del préstec hipotecari: 106.218,45 €.


Exemple de productes seleccionats per Unicaja que es poden contractar de manera combinada per assolir el tipus d’interès bonificat (TIN), amb els quals s’ha fet el càlcul de la TAE amb bonificació màxima:
Nòmina domiciliada a partir de 2.500 euros nets al mes. Assegurança Llar Protecció. Assegurança de vida associada al préstec. Aportació mínima a un pla de pensions de l’1,2 % sobre el capital pendent en els 12 mesos anteriors a cada data de revisió anual de les bonificacions del tipus d’interès.


El compliment dels requisits es comprovarà a partir del segon semestre del termini del préstec i, posteriorment, en revisions anuals successives.

 • Despeses anuals a càrrec del client en l’exemple utilitzat, complint tots els requisits: Assegurança Llar Protecció (4): 209,99 €. Assegurança de vida (4): 298,00 €. Aportació de l’1,2 % sobre capital pendent al pla de pensions, un titular o suma de titulars (màx. 1.500 euros per cada partícip del pla), amb un cost de la comissió de gestió i de dipositària de 19,79 €. Comissió de manteniment del compte a la vista: 120,00 € anuals. Taxació: 372,00 €. Comissió d'obertura: 225 € (aquestes dues últimes despeses només es paguen un cop, en l'obertura).  

 

 

TAE variable amb bonificació màxima: 5,16 % (3). Per a altres ingressos.

 

Aquesta TAE variable s’ha calculat d’acord amb el que estableix la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

 • Tipus d’interès nominal anual (T.I.N.): Fix el primer any: 2,70 %. Variable: Euríbor a un any +0,80 % (revisions anuals). L’últim valor de l’euríbor a un any publicat al BOE amb data 04/05/2024 es 3,703 %. El tipus d’interès resultant de la suma d’aquest valor més el diferencial abans indicat és 4,503 %. Aquest TIN es pot obtenir amb altres combinacions de productes/serveis contractats diferents dels utilitzats per Unicaja en el càlcul de l’exemple.
 • Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: 07 de juny de ‎2024. Quota el primer any: 688,30 €. Posterior: 828,98 €. Excepte l’última quota, que és de 829,07 €. A partir del segon any, per al càlcul de les quotes, els interessos totals, el cost total i l’import total degut, s’ha aplicat el tipus deutor més alt entre el tipus fix inicial i l’índex de referència (euríbor a un any amb publicació mensual al BOE) més el diferencial; per això, les quotes s’han calculat tenint en compte el TIN del 4,503 %. Tanmateix, t’informem que a partir del segon any l’import de les quotes pot variar segons el tipus d’interès variable que correspongui aplicar.
 • Import total degut: 264.597,43 €. Interessos totals: 97.005,93 €. Cost total del préstec hipotecari: 114.597,43 €.

Exemple de productes seleccionats per Unicaja que es poden contractar de manera combinada per assolir el tipus d’interès bonificat (TIN), amb els quals s’ha fet el càlcul de la TAE variable amb bonificació màxima:

Nòmina domiciliada a partir de 600 € nets al mes i inferior a 2.500 €. Consum en targeta de dèbit o crèdit per un import d’almenys 1.200 €, computats en els 6 mesos anteriors a la data de la primera revisió de les bonificacions i, posteriorment, en els 12 mesos anteriors a cada data de revisió anual de les bonificacions del tipus d’interès. Domiciliació de 3 rebuts bàsics. Assegurança Llar Protecció. Assegurança de vida associada al préstec. Aportació mínima a un pla de pensions de l’1,2 % sobre el capital pendent en els 6 mesos anteriors a la data de la primera revisió de les bonificacions i, posteriorment, en els 12 mesos anteriors a cada data de revisió anual de les bonificacions del tipus d’interès.

 

El compliment dels requisits es comprovarà a partir de l’any del termini del préstec i, posteriorment, en revisions anuals successives.

 

 • Despeses anuals a càrrec del client en l’exemple utilitzat, complint tots els requisits: Assegurança Llar Protecció (4): 209,99 €. Assegurança de vida (4): 298,00 €. Aportació de l’1,2 % sobre capital pendent al pla de pensions, un titular o suma de titulars (màx. 1.500 euros per cada partícip del pla), amb un cost de la comissió de gestió i de dipositària de 19,79 €. Comissió manteniment targeta de dèbit: 32,00 €. Comissió de manteniment del compte a la vista: 120,00 € anuals. Taxació: 372,00 €. Comissió d'obertura: 225 € (aquestes dues últimes despeses només es paguen un cop, en l'obertura).

 


(2) Sense complir els requisits (tipus d’interès no bonificat):


TAE sense bonificació: 5,15 %
(3). Per a nòmines a partir de 2.500 €.

 

Aquesta TAE variable s’ha calculat d’acord amb el que estableix la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

 

 • Tipus d’interès nominal anual (TIN): Fix el primer any: 2,40 %. Variable euríbor a un any +1,50 % (revisions anuals). L’últim valor de l’euríbor a un any publicat al BOE amb data 04/05/2024 és 3,703 %. El tipus d’interès resultant de la suma d’aquest valor més el diferencial abans indicat és 5,203 %.
 • Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: 07 de juny de ‎2024. Quota el primer any: 655,54 €. Posterior: 886,39 €. Excepte l’última quota, que és de 886,40 €. A partir del segon any, per al càlcul de les quotes, els interessos totals, el cost total i l’import total degut, s’ha aplicat el tipus deutor més alt entre el tipus fix inicial i l’índex de referència (l’euríbor a un any publicat al BOE, en el valor abans esmentat) més el diferencial; per això, les quotes s’han calculat tenint en compte el TIN de l’5,203 %.Tanmateix, t’informem que a partir del segon any l’import de les quotes pot variar segons el tipus d’interès variable que correspongui aplicar.
 • Import total degut: 265.363,31 €. Interessos totals: 113.266,81 €. Cost total del préstec hipotecari: 115.363,31 €
 • Despeses anuals, sense complir els requisits (tipus d’interès no bonificat): Assegurança de danys (5): 59,98 €. Comissió de manteniment del compte a la vista destinada únicament al pagament del préstec: 0,00 €. Taxació: 372,00 €. Comisión de apertura: 225 € (these last two expenses paid at the time the mortgage is taken out).

 

 

TAE variable sense bonificació: 5,46 % (3). Per a altres ingressos.

 

Aquesta TAE variable s’ha calculat d’acord amb el que estableix la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

 

 • Tipus d’interès nominal anual (TIN): Fix el primer any: 2,70 %. Variable euríbor a un any +1,80 % (revisions anuals). L’últim valor de l’euríbor a un any publicat al BOE amb data 04/05/2024 és 3,703 %. El tipus d’interès resultant de la suma d’aquest valor més el diferencial abans indicat és 5,503 %.
 • Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: 07 de juny de ‎2024. Quota el primer any: 688,30 €. Posterior: 913,13 €. Excepte l’última quota, que és de 911,26 €. A partir del segon any, per al càlcul de les quotes, els interessos totals, el cost total i l’import total degut, s’ha aplicat el tipus deutor més alt entre el tipus fix inicial i l’índex de referència (euríbor a un any amb publicació mensual al BOE) més el diferencial; per això, les quotes s’han calculat tenint en compte el TIN del 5,503 %. Tanmateix, t’informem que a partir del segon any l’import de les quotes pot variar segons el tipus d’interès variable que correspongui aplicar.
 • Import total degut: 273.335,67 €. Interessos totals: 121.335,67 €. Cost total del préstec hipotecari: 123.335,67 €.
 • Despeses anuals, sense complir els requisits (tipus d’interès no bonificat): Assegurança de danys (5): 59,98 €. Comissió de manteniment del compte a la vista destinada únicament al pagament del préstec: 0,00 €. Taxació: 372,00 €. Comissió d'obertura: 225 € (aquestes dues últimes despeses només es paguen un cop, en l'obertura).

 

Fórmula de càlcul de les quotes d’amortització: Les quotes inclouen capital i interessos, i presenten un import constant, fins a la revisió del tipus d’interès.Per al càlcul de les quotes s’ha utilitzat el mètode d’amortització francès, un sistema d’amortització en quotes constants en el qual durant els primers anys es paga una major quantitat d’interessos que de capital i en els últims anys es paga més capital que interessos. La  fórmula per a calcular l’import de les quotes és la següent:

 

 

Els valors que apareixen en la fórmula tenen aquest significat:
“R”: quota que cal pagar mensualment
“C”:  quantitat nominal del préstec, principal (en el cas de sense complir requisits seria el capital pendent d’amortitzar en cada moment).
“n”: nombre de quotes. A partir de la revisió de l’interès es calcularien sobre la part pendent.
“r”: índex del producte (∏)
“s”: índex del sumatori (∑).
“pr”: dies de meritació d’interessos en el període de liquidació d’interessos per al qual es calcula la quota (pot prendre els valors 28, 29, 30 o 31 depenent del mes).
“i”: tipus d’interès anual nominal que resulti aplicable en el període d’interès de què es tracti, expressat en tant per un.
La fórmula aplicable per al càlcul dels interessos d’aquest préstec serà la següent: Capital pendent multiplicat pel TIN (en tant per cent) i temps, dividit per 365. En aquesta fórmula es considera que el capital és és saldo de capital; el TIN, el tipus d’interès nominal anual; i el temps, el nombre de dies naturals depenent del mes calculat (28, 29, 30 o 31).
L’amortització del principal és igual a la quota menys els interessos.

(3) La TAE Variable indicada es va calcular el‎ 7 de maig de ‎2024, amb els TIN i les despeses indicades, a càrrec del client, considerant que no es produeix cap cancel·lació anticipada, ni parcial ni total, al llarg de tota la durada del préstec i sota la hipòtesi que l'índex de referència no varia, per tant, varia amb les revisions del tipus d'interès. Quotes mensuals de capital i interessos.

A causa de l’existència de comissions fixes de manteniment del compte i, si escau, de la targeta de dèbit, la TAE pot variar segons l’import i el termini concedits. L’edat dels titulars més el termini del préstec no pot superar els 75 anys per a primera residència o els 70 per a segona residència.

En cas de reembossament o amortització anticipada total o parcial del préstec durant els 3 primers anys de vigència del contracte de préstec, es podrà establir una compensació o comissió a favor del prestador que no podrà excedir de l’import de la pèrdua financera que pugui patir el prestador, amb el límit del 0,25 % del capital reembossat anticipadament, no obstante, hasta el 31 de diciembre de 2024, no se devengarán compensaciones o comisiones por reembolso o amortización anticipada total y parcial.

(4) Prima anual de l’assegurança Llar Protecció calculada per a un pis de 90 m2 sense contingut, capital continent 72.000,00 €, prima anual de l’assegurança de vida associada al préstec calculada per a una persona de 30 anys. Aquestes assegurances es podran contractar amb la companyia que triï el client. Tanmateix, la contractació de les dues assegurances s’ha de fer necessàriament amb la intermediació d’Unicaja, a fi de poder beneficiar-se del tipus d’interès bonificat, sempre que es compleixin els requisits. Les primes d’assegurança s’actualitzaran anualment segons el que s’estableix en les condicions particulars de la pòlissa.

 

(5) Prima anual d’assegurança de danys (assegurança d’incendis i responsabilitat civil) calculada per a un pis de 90 m2, sense contingut, capital continent 72.000,00 €. Aquesta assegurança es podrà contractar amb la companyia que triï el client.

La part prestadora respondrà davant d’Unicaja Banco, SA pel pagament del préstec no només amb el seu habitatge, sinó amb tots els seus béns presents i futurs. Pot ser que perdis el teu habitatge si no fas els pagaments puntualment. En cas que en el préstec intervinguin avaladors, aquests també respondran amb tots els seus béns presents i futurs.

¿T'ajudem?

També al 952 076 263 o mitjançant del formulari de contacte.

El nostre horari d'atenció telefònica és de dilluns a dissabte de 8.00 a 22.00 (excepte festius nacionals).

També posem a la teva disposició altres vies de contacte:

Tornar