Descobreix les condicions de la teva Hipoteca Mixta

Amb bonificacions¹

Per a nòmines a partir de 2.500 euros nets:

• TIN primers deu anys 3,25%

• TIN la resta d’anys Euríbor+0,85%

TAE Variable 4,44% 


Bonificació d’1,30 p.p.

 

Per a la resta dingressos:

• TIN primers deu anys 3,85%

• TIN la resta d’anys  Euríbor+0,89%

TAE Variable 4,90%

Bonificació d’1,15 p.p.

 

Comissió d'obertura 0.15 %

TAE variable calculada per a un import de 150.000 € a 25 anys.

Sense bonificacions²

Per a nòmines a partir de 2.500 euros nets:

• TIN primers deu anys 4,55%


• TIN la resta d’anys Euríbor+2,15%


TAE Variable 5,15%


Per a la resta dingressos:

• TIN primers deu anys 5,00%


• TIN la resta d’anys Euríbor+2,04%


TAE Variable 5,45%


Comissió d'obertura 0.15 %

TAE variable calculada per a un import de 150.000 € a 25 anys.Per què una hipoteca mixta a Unicaja?

icono-tranquilidad-unicaja-banco

El millor de cadascuna

Durant els primers 10 anys del teu préstec hipotecari*, gaudiràs de tranquil·litat, sense canvis en el tipus d’interès. En el període variable et beneficiaràs d’un tipus d'interès calculat en funció de l’euríbor.

icono-calendario-unicaja-banco

Fins a 30 anys

Tens un màxim de 30 anys per tornar-la. L’edat del titular més el termini de la hipoteca no podrà superar els 75 anys per a la primera residència i 70 anys per a la segona. El termini màxim per a la segona residència és de 25 anys.

icono-porcentaje-unicaja-banco

Finançament de fins al 80%

Finança fins a un 80 % en el cas de teu habitatge habitual i fins a un 70 % en la resta. L’import que es finançarà serà el menor entre la taxació i el preu de la compra.


Cómo acceder a la bonificación de la Hipoteca Mixta

Com pots accedir a la bonificació de la Hipoteca Mixta

Si contractes productes i serveis d’Unicaja, com ara:

 

 • Tenir domiciliada la nòmina, de més de 600 € al mes, rebuts i consum de targeta.
 • Assegurances de vida, llar o desocupació** / incapacitat temporal.
 • Assegurances de cotxe, salut o una altra que puguis necessitar.**
 • Aportacions a fons d’inversió o plans de pensions.


Un 5% de descuento en IKEA y un proyecto de decoración gratis con tu hipoteca mixta

Un 5 % de descompte a IKEA i un projecte de decoració gratuït amb la teva Hipoteca Mixta

Signa la teva hipoteca mixta amb Unicaja i dona la benvinguda a casa teva com es mereix. Gaudeix d’un descompte del 5 % en compres superiors a 80 € a IKEA (en queden exclosos els serveis d’assessorament de decoració, transport, muntatge i instal·lació).

A més, si la compra que fas supera els 500 €, obtindràs també un projecte de decoració gratuït.


Informació pràctica hipotecas mixtas

Guia d'accés al préstec hipotecari

Aquí tens la informació que necessites per contractar un préstec dirigit a l'adquisició d'un habitatge.

Codi de bones pràctique

Aquí tens disponible la informació general sobre mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris.


Més de 445.000 estalviadors tenen la seva hipoteca a Unicaja.Tens menys de 36 anys?

Aconsegueix un finançament superior amb els programes d’accés a l’habitatge a cada comunitat autònoma.


Més hipoteques d’Unicaja


Hipoteca Fixa

Amb la Hipoteca Fixa 100 % en línia, tindràs la tranquil·litat de pagar sempre, cada mes, la mateixa quota per casa teva.

Hipoteca Variable

La teva hipoteca si busques un interès adaptat a l’euríbor.Preguntes freqüents sobre la Hipoteca Mixta

Quins requisits he de complir obligatòriament per poder sol·licitar una Hipoteca Mixta?

La Hipoteca Mixta es fa servir per comprar una casa i només està disponible per a persones físiques que resideixen a Espanya i tenen ingressos i patrimoni en euros. També cal obrir un compte corrent a Unicaja i contractar una assegurança de danys que cobreixi possibles contingències que pugui patir la propietat. L’aprovació de la hipoteca està subjecta als criteris de l’entitat i es durà a terme després d'una anàlisi prèvia de la viabilitat del risc.

Hi ha una edat màxima per a la concessió de la hipoteca a tipus mixt?

L’edat del titular de la Hipoteca Mixta i el termini de devolució no poden sumar més de 75 anys per a primera residència o 70 anys per a segona residència (en cas que hi hagi més d’un titular, es tindrà en compte l’edat del més gran).

Tinc l’obligació de contractar una assegurança de la llar si contracto una hipoteca de tipus mixt?

Per tal que el bé que està hipotecat, que és l’habitatge, quedi protegit de qualsevol contingència, és necessari contractar almenys una assegurança de danys bàsica.

Com puc saber quines seran les quotes mensuals de la meva hipoteca mixta?

Demana una cita en una de les nostres oficines. T’hi atendrà de manera personalitzada un dels nostres gestors, on t’informarem quines són les quotes mensuals de la teva hipoteca mixta i resoldrem tots els dubtes que puguis tenir.


Més informació sobre la Hipoteca Mixta


Informació precontractual de les hipoteques a tipu

En virtut del que preveuen la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, i l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris, Unicaja Banco posa a la teva disposició:

 

- la fitxa d’informació precontractual (FIPRE), que té com a finalitat facilitar informació clara i suficient, amb caràcter orientatiu, sobre els préstecs hipotecaris que ofereix l’entitat; i

 

- les condicions generals que utilitza Unicaja Banco en els contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 5/2019 esmentada

 

El contracte es formalitzarà en castellà.

 

Condicions generals:

- Condicions generals del contracte de préstec en euros a tipus variable amb garantia hipotecària.

- Condicions generals del contracte de préstec en euros amb garantia hipotecària a tipus variable destinat a l’autoconstrucció.

Condicions generals del contracte de préstec amb garantia hipotecària Subrogació de promotor.

- Condicions generals d’hipoteca mixta de contracte de préstec en euros amb garantia hipotecària subjecta a LCCI.

Condicions generals d’hipoteca mixta de contracte de préstec en euros amb garantia hipotecària destinat a autoconstrucció.

Condicions generals d’hipoteca mixta per a la subrogació per compradors per a compradors d’immobles en préstecs amb garantia hipotecària inicialment concedits per a promoció immobiliària.

 

 

Per obtenir la INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL, indica’ns l’àmbit territorial, la garantia i la finalitat del préstec hipotecari; això ens permetrà calcular el percentatge màxim de finançament.

Para la  comunidad autónoma  de Andalucía, según la ley 3/16, de 9 de Junio, publicada en el BOJA de 16 de Junio, para la protección de los derechos de las personas  consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, Unicaja Banco pone a su disposición, además del FIPRE los siguientes documentos:

 • IDEP (Índice de de Documentos de Entrega Preceptiva)
 • DIPREC (Documento de Información Precontractual Complementaria)

Has de triar una opció

Has de triar una opció

Particulars / Empresaris per àmbit particular

Modificació de les dades al formulari

En cas d’errors o canvis en les dades que has introduït al formulari, podràs cancel·lar la sol·licitud i iniciar-ne una de nova. O bé, quan el gestor es posi en contacte amb tu per tramitar la sol·licitud, podràs comentar-li quines dades vols modificar i nosaltres les modificarem per tu.


Consulta el següent exemple representatiu


Exemple representatiu d’hipoteca a tipus mixt

TAE variable (taxa anual equivalent): cost total del préstec hipotecari i import total degut pel prestatari, basats en un exemple representatiu de préstec per un import de 150.000,00 euros, amb comissió d’obertura del 0,15 %, amb un termini d’amortització de 25 anys mitjançant el pagament de 300 quotes constants mensuals (que inclouen capital i interessos) i amb el tipus d’interès que s’indica a continuació:

HIPOTECA TIPUS D’INTERÈS MIXT 25 ANYS

(1) Complint tots els requisits per obtenir la bonificació màxima del tipus d’interès:

TAE variable amb bonificació màxima: 4,44% (3).
Per a nòmines a partir de 2.500 €.


Aquesta TAE variable s’ha calculat d’acord amb el que estableix la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

 • Tipus d’interès nominal anual (TIN): fix primers deu anys amb bonificació: 3,25%. Variable: euríbor a un any +0,85% (revisions semestrals). L’últim valor de l’euríbor a un any publicat al BOE amb data 04/05/2024 és 3,703%. El tipus d’interès resultant de la suma d’aquest valor més el diferencial abans indicat és 4,553%. Aquest TIN es pot obtenir amb altres combinacions de productes/serveis contractats diferents dels utilitzats per Unicaja en el càlcul de l’exemple.
 • Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: 7 d'juny de ‎2024. Quota primers deu anys: 731,15 €. Posterior: 798,92 €. Excepte l’última quota, que és de 799,51 €. A partir de la finalització del període a tipus fix per al càlcul de les quotes, els interessos totals, el cost total i l’import total degut, s’ha aplicat el tipus deutor més alt entre el tipus fix inicial i l’índex de referència (euríbor a un any amb publicació mensual al BOE) més el diferencial; per això, les quotes s’han calculat tenint en compte el TIN del 4,553%. Tanmateix, t’informem que a partir de la finalització del període a tipus fix, ’import de les quotes pot variar segons el tipus d’interès variable que correspongui aplicar.
 • Import total degut: 248.339,29 €. Interessos totals: 81.547,79 €. Cost total del préstec hipotecari: 98.339,29 €.

 

Exemple de productes seleccionats per Unicaja que es poden contractar de manera combinada per assolir el tipus d’interès bonificat (TIN), amb els quals s’ha fet el càlcul de la TAE variable amb bonificació màxima: Nòmina domiciliada a partir de 2.500 euros nets al mes. Assegurança Llar Protecció. Assegurança de vida associada al préstec. Aportació mínima a un pla de pensions del 0,6 % sobre el capital pendent en els 6 mesos anteriors a cada data de revisió semestral de les bonificacions del tipus d’interès i en l’obertura del préstec.

El compliment dels requisits es comprovarà des de l’obertura del préstec i, posteriorment, en revisions semestrals successives.

 • Despeses anuals a càrrec del client en l’exemple utilitzat, complint tots els requisits: Assegurança Llar Protecció(4): 209,99 €. Assegurança de vida(4): 298,00 €. Aportació de l’0,6 % sobre capital pendent al pla de pensions, un titular o suma de titulars (màx. 1.500 € per cada partícip del pla), amb un cost de la comissió de gestió i de dipositària de 19,79 €. Comissió de manteniment del compte a la vista: 120,00 € anuals. Taxació: 372,00 €. Comissió d’obertura: 225 €. (aquestes dues últimes despeses només es paguen una vegada, en el moment de l’obertura).

TAE variable amb bonificació màxima: 4,90% (3). Per a altres ingressos.

Aquesta TAE variable s’ha calculat d’acord amb el que estableix la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

 • Tipus d’interès nominal anual (TIN): fix primers deu anys amb bonificació: 3,85%. Variable: euríbor a un any +0,89% (revisions semestrals). L’últim valor de l’euríbor a un any publicat al BOE amb data 04/05/2024 és 3,703%. El tipus d’interès resultant de la suma d’aquest valor més el diferencial abans indicat és 4,593%. Aquest TIN es pot obtenir amb altres combinacions de productes/serveis contractats diferents dels utilitzats per Unicaja en el càlcul de l’exemple.
 • Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: 7 d'juny de ‎2024. Quota primers deu anys: 799,64 €. Posterior: 819,67 €. Excepte l’última quota, que és de 819,39 €. A partir de la finalització del període a tipus fix per al càlcul de les quotes, els interessos totals, el cost total i l’import total degut, s’ha aplicat el tipus deutor més alt entre el tipus fix inicial i l’índex de referència (euríbor a un any amb publicació mensual al BOE) més el diferencial; per això, les quotes s’han calculat tenint en compte el TIN del 4,593%. Tanmateix, t’informem que a partir de la finalització del període a tipus fix, ’import de les quotes pot variar segons el tipus d’interès variable que correspongui aplicar.
 • Import total degut: 258.688,62 €. Interessos totals: 91.097,12 €. Cost total del préstec hipotecari: 108.688,62 €.

 

Exemple de productes seleccionats per Unicaja que es poden contractar de manera combinada per assolir el tipus d’interès bonificat (TIN), amb els quals s’ha fet el càlcul de la TAE variable amb bonificació màxima: Nòmina domiciliada a partir de 600 € nets al mes i inferior a 2.500 €. Consum en targeta de crèdit per un import d’almenys 600 €, computats en els sis mesos anteriors a cada data de revisió semestral de les bonificacions del tipus d’interès i en l’obertura del préstec. Domiciliació de 3 rebuts bàsics. Assegurança Llar Protecció. Assegurança de vida associada al préstec. Aportació mínima a un pla de pensions del 0,6 % sobre el capital pendent en els 6 mesos anteriors a cada data de revisió semestral de les bonificacions del tipus d’interès i en l’obertura del préstec.

El compliment dels requisits es comprovarà des de l’obertura del préstec i, posteriorment, en revisions semestrals successives.

 • Despeses anuals a càrrec del client en l’exemple utilitzat, complint tots els requisits: Assegurança Llar Protecció(4): 209,99 €. Assegurança de vida(4): 298,00 €. Aportació de l’0,6 % sobre capital pendent al pla de pensions, un titular o suma de titulars (màx. 1.500 € per cada partícip del pla), amb un cost de la comissió de gestió i de dipositària de 19,79 €. Comissió de manteniment de la targeta de dèbit: 32,00 €. Comissió de manteniment del compte a la vista: 120,00 € anuals. Taxació: 372,00 €. Comissió d’obertura: 225 €. (aquestes dues últimes despeses només es paguen una vegada, en el moment de l’obertura).

 

(2) Sense complir els requisits (tipus d’interès no bonificat):

TAE variable sense bonificació: 5,15%
(3). Per a nòmines a partir de 2.500 €.

Aquesta TAE variable s’ha calculat d’acord amb el que estableix la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

 • Tipus d’interès nominal anual (TIN): fix primers deu anys sense bonificació: 4,55%. variable euríbor a un any +2,15% (revisions semestrals). L’últim valor de l’euríbor a un any publicat al BOE amb data 04/05/2024 és 3,703%. El tipus d’interès resultant de la suma d’aquest valor més el diferencial abans indicat és 5,853%.
 • Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: 7 d'juny de ‎2024. Quota primers deu anys: 838,32 €. Posterior: 913,09 €. Excepte l’última quota, que és de 913,57 €. A partir de la finalització del període a tipus fix per al càlcul de les quotes, els interessos totals, el cost total i l’import total degut, s’ha aplicat el tipus deutor més alt entre el tipus fix inicial i l’índex de referència (euríbor a un any amb publicació mensual al BOE) més el diferencial; per això, les quotes s’han calculat tenint en compte el TIN del 5,853%. Tanmateix, t’informem que a partir de la finalització del període a tipus fix, l’import de les quotes pot variar segons el tipus d’interès variable que correspongui aplicar.
 • Import total degut: 267.051,58 €. Interessos totals: 114.955,08 €. Cost total del préstec hipotecari: 117.051,58 €.
 • Despeses anuals, sense complir els requisits (tipus d’interès no bonificat): Assegurança de danys(5): 59,98 €. Comissió de manteniment del compte a la vista destinada únicament al pagament del préstec: 0,00 € Taxació: 372,00 €. Comissió d’obertura: 225 €. (aquestes dues últimes despeses només es paguen una vegada, en el moment de l’obertura).

 

TAE variable sense bonificació: 5,45% (3). Per a altres ingressos.

Aquesta TAE variable s’ha calculat d’acord amb el que estableix la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

 • Tipus d’interès nominal anual (TIN): fix primers deu anys sense bonificació: 5,00%. variable euríbor a un any +2,04% (revisions semestrals). L’últim valor de l’euríbor a un any publicat al BOE amb data 04/05/2024 és 3,703%. El tipus d’interès resultant de la suma d’aquest valor més el diferencial abans indicat és 5,743%.
 • Nombre de quotes mensuals: 300. Data del primer càrrec de la quota mensual: ‎7 d'juny de ‎2024. Quota primers deu anys: 877,24 €. Posterior:  920,81 €. Excepte l’última quota, que és de 919,92 €. A partir de la finalització del període a tipus fix per al càlcul de les quotes, els interessos totals, el cost total i l’import total degut, s’ha aplicat el tipus deutor més alt entre el tipus fix inicial i l’índex de referència (euríbor a un any amb publicació mensual al BOE) més el diferencial; per això, les quotes s’han calculat tenint en compte el TIN del 5,743%. Tanmateix, t’informem que a partir de la finalització del període a tipus fix, l’import de les quotes pot variar segons el tipus d’interès variable que correspongui aplicar.
 • Import total degut: 273.110,21 €. Interessos totals: 121.013,71 €. Cost total del préstec hipotecari: 123.110,21 €.
 • Despeses anuals, sense complir els requisits (tipus d’interès no bonificat): Assegurança de danys(5): 59,98 €. Comissió de manteniment del compte a la vista destinada únicament al pagament del préstec: 0,00 € Taxació: 372,00 €. Comissió d’obertura: 225 €. (aquestes dues últimes despeses només es paguen una vegada, en el moment de l’obertura).

 

Fórmula de càlcul de les quotes d’amortització: Les quotes inclouen capital i interessos, i presenten un import constant, fins a la revisió del tipus d’interès.

 

Per al càlcul de les quotes s’ha utilitzat el mètode d’amortització francès, un sistema d’amortització en quotes constants en el qual durant els primers anys es paga una major quantitat d’interessos que de capital i en els últims anys es paga més capital que interessos. La  fórmula per a calcular l’import de les quotes és la següent:

 

 

Els valors que apareixen en la fórmula tenen aquest significat:
“R”: quota que cal pagar mensualment
“C”:  quantitat nominal del préstec, principal (en el cas de sense complir requisits seria el capital pendent d’amortitzar en cada moment).
“n”: nombre de quotes. A partir de la revisió de l’interès es calcularien sobre la part pendent.
“r”: índex del producte (∏)
“s”: índex del sumatori (∑).
“pr”: dies de meritació d’interessos en el període de liquidació d’interessos per al qual es calcula la quota (pot prendre els valors 28, 29, 30 o 31 depenent del mes).
“i”: tipus d’interès anual nominal que resulti aplicable en el període d’interès de què es tracti, expressat en tant per un.
La fórmula aplicable per al càlcul dels interessos d’aquest préstec serà la següent: Capital pendent multiplicat pel TIN (en tant per cent) i temps, dividit per 365. En aquesta fórmula es considera que el capital és és saldo de capital; el TIN, el tipus d’interès nominal anual; i el temps, el nombre de dies naturals depenent del mes calculat (28, 29, 30 o 31).
L’amortització del principal és igual a la quota menys els interessos.

 

 

(3) La TAE Variable indicada es va calcular el‎ 4 d'juny de 2024, amb els TIN i les despeses indicades, a càrrec del client, considerant que no es produeix cap cancel·lació anticipada, ni parcial ni total, al llarg de tota la durada del préstec i sota la hipòtesi que l'índex de referència no varia, per tant, varia amb les revisions del tipus d'interès. Quotes mensuals de capital i interessos.
A causa de l’existència de comissions fixes de manteniment del compte i, si escau, de la targeta de dèbit, la TAE pot variar segons l’import i el termini concedits. L’edat dels titulars més el termini del préstec no pot superar els 75 anys per a primera residència o els 70 per a segona residència.
En cas de reembossament o amortització anticipada total o parcial del préstec durant els 3 primers anys de vigència del contracte de préstec, es podrà establir una compensació o comissió a favor del prestador que no podrà excedir de l’import de la pèrdua financera que pugui patir el prestador, amb el límit del 0,25 % del capital reembossat anticipadament, no obstante, hasta el 31 de diciembre de 2024, no se devengarán compensaciones o comisiones por reembolso o amortización anticipada total y parcial.

(4) Prima anual de l’assegurança Llar Protecció calculada per a un pis de 90 m2 sense contingut, capital continent 72.000,00 €, prima anual de l’assegurança de vida associada al préstec calculada per a una persona de 30 anys. Aquestes assegurances es podran contractar amb la companyia que triï el client. Tanmateix, la contractació de les dues assegurances s’ha de fer necessàriament amb la intermediació d’Unicaja, a fi de poder beneficiar-se del tipus d’interès bonificat, sempre que es compleixin els requisits. Les primes d’assegurança s’actualitzaran anualment segons el que s’estableix en les condicions particulars de la pòlissa.

 

(5) Prima anual d’assegurança de danys (assegurança d’incendis i responsabilitat civil) calculada per a un pis de 90 m2, sense contingut, capital continent 72.000,00 €. Aquesta assegurança es podrà contractar amb la companyia que triï el client.

La part prestadora respondrà davant d’Unicaja Banco, SA pel pagament del préstec no només amb el seu habitatge, sinó amb tots els seus béns presents i futurs. Pot ser que perdis el teu habitatge si no fas els pagaments puntualment. En cas que en el préstec intervinguin avaladors, aquests també respondran amb tots els seus béns presents i futurs.

¿T'ajudem?

També al 952 076 263 o mitjançant del formulari de contacte.

El nostre horari d'atenció telefònica és de dilluns a dissabte de 8.00 a 22.00 (excepte festius nacionals).

També posem a la teva disposició altres vies de contacte:

Tornar