Fusión Unicaja Banco - Liberbank

INFORMACIÓ D’INTERÈS

FUSIÓ UNICAJA BANCO - LIBERBANK

Ja s’ha materialitzat la fusió d’Unicaja Banco i Liberbank

Si eres client de Liberbank, et donem la benvinguda i, si ja ho eres d’Unicaja Banco, et donem les gràcies per formar part dels nostres 4,5 milions de clients.

Amb aquesta unió, ens convertirem en el cinquè banc del sistema financer espanyol i en entitat de referència en sis comunitats autònomes. Tenim una presència àmplia i diversificada en el 80 % del territori nacional, i major capacitat per tractar les necessitats financeres dels particulars i de les empreses.

icono_manos

CONEIXEMENT DEL CLIENT

A Unicaja Banco mantenim com a valors fonamentals l’arrelament al territori, la proximitat, la confiança i el coneixement dels nostres clients. Per això, et situem al centre d’atenció de la nostra activitat posant a la teva disposició un equip de professionals amb una àmplia experiència a atendre les demandes financeres de les famílies, els joves i la gent gran, així com de les petites, mitjanes i grans empreses i dels autònoms.

icono_servicio

SÒLIDA POSICIÓ FINANCERA

Som un banc amb un model de negoci sostenible, que es fonamenta en una trajectòria de sòlida posició financera, solvència i estabilitat, i que, gràcies a una prudent gestió dels riscos, tracta amb major garantia i robustesa el futur i els reptes de l’economia.

icono_contacto

RESPOSTA A LES TEVES NECESSITATS

Aquest projecte inicia el seu camí amb l’objectiu de continuar oferint respostes a les teves necessitats com a client, situant la qualitat del servei en un lloc prioritari, i de seguir donant suport a la recuperació econòmica del país. I ho fem mantenint els valors que ens identifiquen, de proximitat, confiança, arrelament i coneixement, així com el nostre compromís amb la sostenibilitat i la societat.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Substitució de Liberbank per Unicaja Banco i continuïtat dels contractes

Com a conseqüència de la fusió de les dues entitats, feta jurídicament a través de l’absorció de Liberbank per part d’Unicaja Banco, aquesta última se subroga per successió universal en tots els drets i obligacions de Liberbank, de manera que passa a ocupar la mateixa posició que fins al moment ocupava Liberbank en les seves relacions contractuals.

 

Per tant, tots els clients de Liberbank han passat a ser clients d’Unicaja Banco.

 

Aquest canvi no suposa, de moment, cap modificació en les condicions dels contractes que Liberbank tingués concertats amb els seus clients.

Banca Digital

Els clients d’Unicaja Banco procedents de Liberbank que tinguessin contractats prèviament els serveis de banca digital amb aquesta entitat mantindran l’accés a aquests serveis des del lloc web www.liberbank.es i des de l’aplicació mòbil de Liberbank fins que s’enllesteixin les tasques d’integració operativa. Els clients seran informats oportunament de l’avenç d’aquestes tasques.

 

A més, a partir d’aquest moment, tindran l’avantatge de fer transferències gratuïtes entre els comptes de les dues entitats.

Operacions amb targetes i xarxa de caixers automàtics

Els clients d’Unicaja Banco procedents de Liberbank podran seguir operant amb les targetes emeses per aquesta entitat, de moment sense canvis operatius. Si n’hi hagués més endavant, es comunicaran puntualment.

 

A més, els clients tindran a la seva disposició la xarxa de caixers automàtics d’Unicaja Banco, que ara integra també la de Liberbank, de manera que arriba gairebé als 3.000 caixers automàtics en tot Espanya. Els clients podran fer retirades d’efectiu a dèbit mitjançant targeta de manera gratuïta en aquests caixers automàtics.

Xarxa d’oficines

Com a clients d’Unicaja Banco, els antics clients de Liberbank també tenen a la seva disposició tota la xarxa d’oficines d’Unicaja Banco, en què ara també estan incorporades les oficines de la xarxa de Liberbank.

 

Tanmateix, de manera transitòria i fins que les operatives de les dues entitats estiguin integrades, et recomanem que continuïs anant a la teva oficina habitual per a les gestions presencials.

Altes vies de contacte amb Unicaja Banco

A banda de la xarxa d’oficines, també trobaràs molta informació sobre l’entitat al lloc web www.unicajabanco.es. Si t’ho estimes més, pots contactar amb Unicaja Banco a través del telèfon gratuït d’atenció al client 900 830 998 o dels perfils d’atenció al client que l’entitat té en xarxes socials: Unicaja Responde a Twitter i Unicaja Banco a Facebook.

 

També pots contactar amb Unicaja Banco per correu postal, a l'avinguda d’Andalucía 10-12, 29007, Màlaga.

Queixes i reclamacions

Com a client d’Unicaja Banco, les teves queixes i reclamacions seran ateses pel Servei d’Atenció al Client d’aquesta entitat, d’acord amb el Reglament per a la defensa del client d’Unicaja Banco.

 

Transitòriament, mentre adaptem les operatives de les dues entitats, convidem els clients procedents de Liberbank interessats a formular una queixa o reclamació a fer-la arribar a aquest Servei, per facilitar-ne la gestió amb més agilitat, preferentment a través d’aquests canals:

 

 • Xarxa d’oficines amb origen Liberbank
 • Correu postal: Servei d’Atenció al Client, camí de la Fuente de la Mora, 5, 28050, Madrid
 • Correu electrònic: atencionalcliente@liberbank.es

Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, t’informem que l’adreça electrònica del Servei d’Atenció al Client d’Unicaja Banco és atencionalcliente@liberbank.es, i l’adreça postal és Departament d’Atenció al Client, av. de Andalucía 10-12, 29007, Màlaga.

Pots consultar aquesta i altra informació relacionada amb la presentació i la tramitació de queixes i reclamacions a www.liberbank.es i www.unicajabanco.es, i a la teva oficina habitual, on també trobaràs l’imprès de reclamació.

Protecció de dades personals

Amb motiu de la fusió, el responsable del tractament de les dades personals dels clients procedents de Liberbank ha passat a ser Unicaja Banco, S.A., amb NIF A93139053 i domicili social a l’avinguda d’Andalucía, 10-12, 29007, Màlaga.

 

Unicaja Banco respectarà els mateixos tractaments i finalitats per als quals hagis expressat el teu consentiment a Liberbank.

 

Pots contactar amb el delegat de protecció de dades d’Unicaja Banco a través de l’Oficina de Protecció de Dades d’Unicaja Banco, ja sigui en l’adreça postal avinguda d’Andalucía, 10-12, 29007, Màlaga, o mitjançant un correu electrònic dirigit a oficina.proteccion.datos@unicaja.es.

 

Com fins ara, podràs exercir el teu dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat sobre les teves dades personals, així com el teu dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les teves dades. També pots oposar-te a rebre publicitat sobre productes propis que et remeti el banc a l’empara del seu interès legítim. Per exercitar aquests drets, pots dirigir-te per escrit al Departament d’Atenció al Client, situat a l’avinguda d’Andalucía, 10-12, 29007, Màlaga, o a l’adreça electrònica atencion.al.cliente@unicaja.es.

 

De la mateixa manera, pots revocar o modificar els teus consentiments en qualsevol moment presentant, com fins ara, l’escrit corresponent en qualsevol de les nostres oficines o, de manera temporal, a través del lloc web www.liberbank.es, mentre s’enllesteixen les tasques d’integració operativa. Els clients seran informats oportunament de l’avenç d’aquestes tasques.

 

En tot cas, pots presentar una reclamació en matèria de protecció de dades a l’Oficina de Protecció de Dades, a l’adreça oficina.proteccion.datos@unicaja.es. També pots presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web  www.aepd.es.

 

Pots consultar en tot moment la informació bàsica i detallada sobre com tractarà Unicaja Banco les teves dades personals en qualitat de client en qualsevol de les nostres oficines o a través del servei de banca a distància. Sense perjudici d’això, a continuació et presentem la informació bàsica:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE CLIENTS

Qui és el responsable de les teves dades?

El responsable de les teves dades és Unicaja Banco, S.A., amb domicili social a: avinguda d’Andalucía, 10-12, 29007 Màlaga.

 

Contacte amb el delegat de Protecció de Dades a través de l’Oficina de Protecció de Dades d’Unicaja Banco: avinguda d’Andalucía 10 i 12, Màlaga (codi postal 29007) o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça  oficina.proteccion.datos@unicaja.es.

Com es tractaran les meves dades personals a partir de la fusió?

 • Tractaments basats en el consentiment: aquests tractaments únicament es faran si has donat el teu consentiment a Liberbank.
 • Tractaments necessaris per a l’execució de les relacions contractuals: aquests tractaments són necessaris per formalitzar i mantenir les relacions contractuals que establim.
 • Tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives: aquests tractaments són necessaris per a l’adopció de les mesures imposades per la normativa aplicable a l’activitat d’Unicaja Banco.
 • Tractaments per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Unicaja Banco o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els teus interessos o drets i llibertats fonamentals.

Per a què utilitzem les teves dades?

 • Gestió de la contractació i relació contractual de productes i serveis bancaris i financers, avaluació de solvència i risc, per execució de contracte.
 • Compliment d’obligacions legals (com ara prevenció del blanqueig de capitals o obligacions tributàries).
 • Cessió de dades personals del client a fitxers de prevenció del frau, en atenció al nostre interès legítim (més informació sobre l’interès legítim d’Unicaja Banco en la informació addicional).
 • Cessió de dades personals del client a fitxers d’incompliment d’obligacions dineràries o fitxers de solvència, en cas que existeixi un impagament per part del client esmentat, en atenció al nostre interès legítim (més informació sobre l’interès legítim d’Unicaja Banco en la informació addicional).
 • També utilitzem les teves dades, en atenció al nostre interès legítim, per contactar amb tu i enviar-te publicitat dels nostres productes, tant d’àmbit general com basada en el teu perfil, segons les teves preferències com a client o, amb el teu consentiment, per elaborar el teu perfil a fi d’enviar-te publicitat de productes diferents i/o per comunicar les teves dades personals a empreses del Grupo Unicaja Banco.
  Per a aquestes comunicacions, Unicaja Banco podrà utilitzar tant mitjans no electrònics (correu postal) com comunicacions comercials electròniques (correu electrònic, SMS, aplicació mòbil i qualsevol altre mitjà telemàtic).
  En la informació addicional trobaràs més informació sobre l’interès legítim d’Unicaja Banco o sobre les categories de dades tractades amb el teu consentiment.

Per obtenir més informació sobre els objectius del tractament d’Unicaja Banco, pots consultar la informació addicional a l’apartat "¿Amb quina finalitat i legitimació Unicaja Banco tracta dades personals?".

A qui comuniquem les teves dades?

 • Autoritats públiques estatals, autonòmiques i locals, així com organismes oficials situats dins i fora de la Unió Europea en el marc de la lluita contra el frau, el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals.
 • Autoritats públiques responsables de la concessió d’ajudes, garanties o similars en favor de l’interessat, quan per raó del servei contractat sigui necessària aquesta cessió de les dades.
 • Autoritats tributàries i de prevenció de blanqueig de capitals i infraccions monetàries.
 • Fitxers d’incompliment d’obligacions dineràries i de prevenció del frau.
 • Empreses del Grupo Unicaja Banco.
 • Proveïdors de serveis i, en especial, entitats de recobrament.

Per obtenir més informació, pots consultar la informació addicional en l’apartat "¿A qui comunicarem les teves dades?".

D’on obtenim les teves dades?

Unicaja Banco tractarà les dades obtingudes a través de les fonts següents:

 • El mateix interessat, a través del document, formulari o similar on es recullen les seves dades personals, així com de les gravacions telefòniques o videotrucades en què es capta la seva veu, la seva imatge o ambdues.
 • Fonts accessibles al públic, com ara el Registre Mercantil o el Registre de la Propietat, així com administracions públiques, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, llistes per a la prevenció del frau (en particular, el fitxer Iberpay i el fitxer Confirma), xarxes socials i Internet.
 • Fitxers comuns de solvència patrimonial i crèdit, i entre aquests, els comunicats per Bureau Experian i els seus fitxers Cirex, Infodeuda i Badexcug.
 • Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya.
 • Proveïdors d’informació comercial, com ara Axesor Conocer Para Decidir.
 • Informació de tercers facilitada pel client interessat (autoritzats, garants, beneficiaris…).

Per obtenir més informació, pots consultar la informació addicional en l’apartat "¿Com hem obtingut les teves dades?".

Quines dades de l’interessat obtenim de les diferents fonts?

Unicaja Banco obtindrà, principalment, les dades personals o categories de dades personals següents de les fonts informades anteriorment:

 • Dades econòmiques: nivell de renda, salari, declaracions tributàries, percepció d’ajudes econòmiques.
 • Dades professionals: activitat professional, lloc de treball, contracte laboral.
 • Dades relatives a la prevenció del frau: possibles operacions sospitoses informades per altres entitats que participen en els fitxers, accions dutes a terme.
 • Dades de solvència: possibles deutes amb altres entitats financeres o que facturin un servei periòdicament.
 • Dades relatives al risc creditici que implica concedir finançament al client.
 • Dades de caràcter comercial: interessos per productes o serveis determinats.
 • Dades identificatives, dades de contacte, dades laborals, dades econòmiques i dades de relació amb l’entitat.
 • Dades de localització geogràfica.

Per obtenir més informació, pots consultar la informació addicional de tractament de dades personals.

Quins són els teus drets i com pots exercitar-los?

Podràs accedir a les teves dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-te a determinats tractaments, així com exercir el teu dret a la limitació del tractament, a la portabilitat i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les teves dades. En particular, tens dret a oposar-te a rebre publicitat sobre productes propis que et remet el banc a l’empara del seu interès legítim.

 

Per exercitar aquests drets, et demanem que et dirigeixis per escrit al Departament d’Atenció al Client, situat a l’avinguda d’Andalucía, 10-12, Màlaga (codi postal 29007) o mitjançant un correu electrònic a l’adreça següent: atencion.al.cliente@unicaja.es.

 

De la mateixa manera, tens dret a revocar el teu consentiment en qualsevol moment mitjançant una sol·licitud en qualsevol oficina o amb la modificació corresponent a la plataforma de banca electrònica.

 

En tot cas, i si així ho vols, pots plantejar una reclamació en matèria de protecció de dades a l’Oficina de Protecció de Dades: oficina.protecion.datos@unicaja.es

 

Per obtenir més informació, pots consultar la informació addicional, a l’apartat "¿Quins són els drets dels clients pel que fa a la protecció de dades?".

Durant quant de temps conserva Unicaja Banco les teves dades?

Unicaja Banco conservarà la teva informació mentre en siguis client i bloquejarà les teves dades quan deixis de ser-ho. A més, les esborrarà quan hagin prescrit possibles accions judicials i extrajudicials que puguin generar-se. Unicaja Banco també haurà de conservar determinada informació per requeriments legals. Per exemple, la normativa de prevenció de blanqueig de capitals obliga a conservar la informació 10 anys.

INFORMACIÓ GENERAL, DE PRODUCTES I SERVEIS

Quina és la meva entitat ara?

Liberbank s’integra a Unicaja Banco. Per tant, des d’un punt de vista jurídic, si eres client de Liberbank, passaràs a ser-ho d’Unicaja Banco. Així, tots els contractes que hagis signat amb Liberbank passaran a estar signats amb Unicaja Banco.

Com a client, com afecta la fusió d’Unicaja Banco i Liberbank als productes i serveis que tinc contractats?

Les condicions contractuals dels productes i serveis que tinguis contractats no es veuran modificades de moment. Si durant els pròxims mesos es produeixen modificacions en les condicions d’algun dels teus productes, t’informarem amb antelació.

Canviarà el número dels meus comptes? I si fos així, he de fer cap gestió per canviar els rebuts que tinc domiciliats?

Si ets un client procedent de Liberbank, de moment no canviarà la numeració dels teus comptes. Més endavant, quan es produeixi aquest canvi, t’informarem amb l’antelació suficient, i no serà necessària cap gestió per part teva. Els rebuts domiciliats canviaran automàticament a la nova numeració.

I si soc client de les dues entitats, com m’afecta? Es fusionaran els meus comptes?

Si ets client tant de Liberbank com d’Unicaja Banco, mantindràs en l’entitat resultant tots els teus productes i tots els teus comptes. No es fusionaran els comptes procedents de les dues entitats, sinó que es mantindran per separat.

Hi haurà cap canvi en la meva hipoteca o el meu préstec personal?

No, les condicions d’aquests productes que els clients de Liberbank tinguin signades no canviaran com a conseqüència de la fusió amb Unicaja Banco.

Poden produir-se canvis en la rendibilitat dels meus productes arran de la fusió?

No, la fusió no produirà cap impacte sobre la rendibilitat dels productes que tinguis contractats.

Les condicions o extensió de les moratòries per la COVID-19 es veuran afectades?

No, les moratòries hipotecàries o de consum continuaran amb les condicions pactades.

Si tinc una reclamació pendent de resposta, aquesta fusió en pot alterar la resolució?

No, si es tracta d’una reclamació, l’entitat et respondrà en els terminis que s’hagin establert. Si es tracta d’una reclamació en l’àmbit jurisdiccional, Unicaja Banco assumeix tot el negoci de Liberbank i les obligacions que hi estan relacionades.

He de canviar les meves targetes?

No, els clients d’Unicaja Banco procedents de Liberbank podran seguir operant amb les targetes emeses per aquesta entitat. Si hi hagués canvis operatius més endavant, se’t comunicaran puntualment.

En quins caixers podré operar?

La xarxa de caixers d’Unicaja Banco ara integra també la de Liberbank, de manera que arriba gairebé als 3.000 caixers automàtics a disposició dels seus clients en tot Espanya. Els clients podran fer retirades d’efectiu a dèbit mitjançant targeta de manera gratuïta en aquests caixers automàtics.

Canvia la meva manera d’operar habitual en la xarxa d’oficines?

Com a client d’Unicaja Banco, independentment de si provens de Liberbank o d’Unicaja Banco, tens a la teva disposició tota la xarxa comercial de les dues entitats.

 

Tanmateix, temporalment és possible que algunes funcions no estiguin disponibles a les oficines diferents de les que originàriament eren d’una entitat o de l’altra; per tant, és interessant que, per a les gestions presencials, continuïs anant a les oficines a què anaves habitualment.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA BANCA DIGITAL I LA CIBERSEGURETAT

Si soc client d’Unicaja Banco, canviarà la manera d’accedir a la meva Banca Digital per motiu de la fusió?

No, la manera d’accedir a la teva Banca Digital (app i web) continuarà sent la mateixa. No canviarà ni la teva clau d’accés ni la manera com signes les teves operacions. Recorda que mai no enviem correus electrònics ni SMS, ni fem trucades telefòniques per demanar-te el teu usuari de Banca Digital, les claus d’accés o altra informació sensible.


Per obtenir més informació, visita la secció sobre ciberseguretat d’UniBlog en l’enllaç següent:

Ciberseguretat | Uniblog ®

 

Si soc client d’Unicaja Banco, canviarà la manera d’accedir a la meva Banca Digital per la fusió?

De moment la manera d’accedir a la teva Banca Digital (app i web) continuarà sent la mateixa. No canviarà ni la teva clau d’accés ni la manera com signes les teves operacions. Si hi hagués cap canvi, se’t notificarà amb antelació. Recorda que mai no enviem correus electrònics ni SMS, ni fem trucades telefòniques per demanar-te el teu usuari de Banca Digital, les claus d’accés o altra informació sensible.


Per obtenir més informació, visita la secció sobre ciberseguretat d’UniBlog en l’enllaç següent: Ciberseguretat | Uniblog ®

INFORMACIÓ CORPORATIVA

On serà la seu social de l’entitat?

L’entitat manté la seu social a Màlaga (avinguda d’Andalucía, 10-12, 29007, Màlaga) i la denominació social d’Unicaja Banco.

Es perdrà la vinculació amb el territori?

L’entitat seguirà mantenint la seva vinculació, el seu compromís amb els territoris d’origen i el seu coneixement del client, al qual manté en el centre d’atenció. I al mateix temps, continuarà treballant per enfortir la seva posició nacional amb projectes nous. L’entitat compta amb un equip professional que té una àmplia experiència a atendre les necessitats financeres de les famílies i de les petites, mitjanes i grans empreses i autònoms, amb arrelament al territori i una gestió contrastada durant dècades. Un banc que ara passa a donar servei a més de 4,5 milions de clients.

 

La fusió proporciona a Unicaja Banco una presència àmplia i diversificada al territori nacional que li suposa ser el cinquè banc del sistema financer espanyol i entitat de referència en sis comunitats autònomes, amb presència en el 80 % del territori nacional.

Què aporta la fusió a l’entitat resultant? Quins són els avantatges de la fusió?

L’operació permet aconseguir un banc amb un model de negoci sostenible, que es fonamenta en una trajectòria de sòlida posició financera, solvència, estabilitat i alts nivells de cobertura, i que, gràcies a una prudent gestió dels riscos, tracta amb major garantia i robustesa el futur i els reptes de l’economia.

Quins són els principals objectius de l’entitat després d’aquesta operació?

Continuar aportant valor als accionistes millorant la rendibilitat i l’oferta i la qualitat de servei en resposta a les necessitats dels seus clients, i seguir donant suport a la recuperació econòmica del país.

Això suposarà un canvi en els valors i el model de negoci?

Es continuarà comptant amb un model de negoci sostenible i basant el servei en la proximitat amb els clients. El banc continuarà mantenint els valors que l’identifiquen, de proximitat, confiança, arrelament, coneixement i vinculació amb el territori.

Com afecta la fusió a la innovació tecnològica?

L’entitat seguirà situant la qualitat i la innovació en un lloc prioritari incorporant la tecnologia en la millora del servei al client i de l’eficiència.

En un context on cada cop és més important la sostenibilitat i també en el sector financer, quins són els objectius que es marca l’entitat conjunta en aquest àmbit?

L’entitat es caracteritza per una trajectòria de solidesa financera, pel seu arrelament territorial, per la qualitat del servei al client i per la innovació, així com pel seu compromís social i amb la sostenibilitat.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.