- Potencialment menys rendiment Potencialment més rendiment +
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Risc baix
  • Risc alt

Aquesta dada és indicativa del Pla de Pensions i pot variar al llarg del temps. Està calculada sobre la base de dades simulades que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. La informació del perfil de risc de cada Pla està disponible a www.unicajabanco.es L’escala de risc dels plans de pensions promocionats va des de l’1 fins al 7.

El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas d’esdeveniment d’alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Solucions financeres

Productes i serveis exclusius per adaptar-nos a les teves necessitats.

Banca Personal
Vivienda

Estalvi i Inversió

Fons d’inversió

Descobreix fins on pot arribar la teva inversió, t’oferim un ampli catàleg de fons d’inversió¹. El valor de la inversió depèn del valor de mercat dels actius del fons d’inversió i pot provocar pèrdues rellevants. Per tenir la possibilitat d’obtenir rendibilitats positives, és necessari assumir riscos més elevats. Les rendibilitats passades no són un indicador fidedigne de les rendibilitats futures.

Plans de pensions

Planifica avui la tranquil·litat de la teva jubilació. Els plans de pensions² que t’ofereix la nostra Banca Personal són un complement perfecte per a la teva jubilació.

Univida Estalvi Inversió

És una assegurança de vida de la modalitat Unit Linked. Una forma còmoda i flexible de gestionar les teves inversions³. Consulta les opcions amb el teu Gestor de Banca Personal. El prenedor assumeix els riscos de les inversions vinculades al seu contracte.

Rendes vitalícies

Percep una renda³ periòdica constant al llarg de la teva vida sense límit d’edat. Consulta les opcions amb el teu Gestor de Banca Personal. El prenedor assumeix els riscos de les inversions vinculades al seu contracte.


Finançament

Hipoteques de Banca Personal

Ser client de Banca Personal a Unicaja té els seus avantatges, entre els quals poder gaudir de solucions de finançament⁴ adaptades a totes les teves necessitats. Consulta amb el teu Gestor de Banca Personal la hipoteca que millor se t’adapta.

 


Assegurances

Assegurances

Sentir-nos protegits ens aporta tranquil·litat. Per això, per Unicaja és una prioritat absoluta assegurar el teu benestar i el de la teva família perquè estiguis preparat davant de qualsevol imprevist⁵.

 


Serveis

Unicaja Broker

Borsa i Valors: Una eina personalitzable que t’ofereix la informació que necessites per a les teves inversions borsàries.

 

Banca Digital

Fes que el teu dia a dia sigui més còmode amb la nostra Banca Digital, accessible les 24 hores tots els dies de l'any.


CONTACTE

ATENCIÓ TELEFÒNICA DE BANCA PERSONAL

T’oferim una atenció personalitzada les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Tornar